KONKURSAS: „Giminės medis – 2021" archyvas

Čekiškės žydai
Viktorija Girniūtė
7
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Savo močiutę Birutę Kulišauskaitę Radzevičienę (1947-2011) prisimenu miglotai, kai ji iškeliavo anapilin man buvo tik 3 metukai. Namas, kuriame ji gimė, buvo nugriautas 1998 metais. Močiutė labai saugojo vieną dėžutę, kurią jai buvo palikusi jos mama, mano promočiutė, Petronėlė Dabušinskaitė Kulišauskienė (1904-1991). Nedideli tos dėžutės turtai – senos fotografijos. Jose - man nepažįstami žmonės. Mano promočiutės nuotraukų archyve ne tik nepažįstami žmonės, bet ir ne lietuviškas užrašas. Visą istoriją, kurią užrašiau, papasakojo mama Jovita Radzevičiūtė Girniuvienė. Istorijos pradžia. Tarpukario Čekiškėje gyveno garsus tose apylinkėse fotografas žydas Leizeris Bekeris. Dideliame jo name buvo įrengta foto atelje. L. Bekeris nuotraukose įamžino reikšmingiausius 1936-1940 metų miestelio įvykius. 1941 m. birželio 22 d. kilus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, prasidėjo ir žydų tautos genocidas. Jau pirmosiomis dienomis žydų tautybės vyrai buvo išvežti darbams ir į Čekiškę nebesugrįžo. Rugpjūčio mėnesį prie Čekiškės sinagogos buvo įkurtas mažasis getas, bet netrukus buvo gautas įsakymas Čekiškėje gyvenantiems žydams išvykti į Vilkiją. 1941 m. rugpjūčio 28 d. Jaučakių miške, netoli Vilkijos, žydai buvo nužudyti... Gyvenimas nutrūko kaip styga. Tai kieno tos nuotraukos? Promočiutė Petronėlė su šeima apsigyveno L. Bekerio name. Surinkusi rastas nuotraukas ji tvarkingai sudėjo į dėžutę. Bet taip niekas jų ir nesugrįžo... Istorijos pabaiga.
Mano šeimos šventės
Ugnė Dulinskytė
6
Mažeikių Kalnėnų progimnazija
Pasakojimas apie šeimos šventes su fotografijomis.
Giminės herbas
Simona Zarembaitė
7
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Simbolių bei spalvų reikšmės herbe Pasaga– ateisiančios sėkmės ženklas, nes ji simbolizuoja gerovę. Pasaga primena tam tikrą talpyklą arba vadinamąjį gausybės ragą, kuriame saugoma namų ar šeimos „laimė“ Pasagos simbolika – namų laimė ir apsauga. Pasaga– ateisiančios sėkmės ženklas, nes ji simbolizuoja gerovę. Bitė simbolizuoja darbštumą, kruopštumą. Bitės: darbštumo, gerumo ir turtingumo simbolis. Bitės simbolika yra glaudžiai susijusi su bendruomeniškumo ir komandinio darbo sąvokomis. Kažkaip ji liepia jums atiduoti savo talentus . Lokio letena- apsaugo šeimą nuo blogos akies. Nelinki šeimai nieko blogo. Spalvų reikšmės: Geltona- Labai priešingų prasmių spalva. Tai šviesa, saulės spindulys. Visa tai simbolizuoja kilnumą, protingumą, brandą. Balta- Ši spalva simbolizuoja šviesą, gyvybę, džiaugsmą, sėkmę, švarą, gėrį, tyrumą, išmintį. Juoda bei Pilka- šios spalvos simbolizuoją ramybę, susikaupimą.
Godos giminės medis
Goda Glušauskaitė
5
Kauno Milikonių progimnazija
Esu mažas lapelis ant dviejų giminių medžio.
MANO PROSENELIAI
Goda Kontrimaitė
7
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Iš nuotraukos į mane žvelgia mano močiutės tėveliai: Kazimieras ir Kazimiera (Nagreckaitė) Verbauskai. Jie 1973 metais šventė savo sidabrinių vestuvių jubiliejų. Radau šia proga ir sveikinimą parašytą Čekiškės apylinkės vykdomojo komiteto. Močiutė papasakojo, kad jos tėveliams buvo labai sunku po karo. Jauna šeima susikūrė 1948 metais, mylėjo vienas kitą, buvo darbštūs. Jie užaugino keturis vaikus: tris dukras ir sūnų. Vaikai sukūrę šeimas liko gyventi gimtajame kaime. Aš jau ketvirta šios giminės karta, mano pusbroliai ir pusseserės taip pat mokosi gimnazijoje. Daug dar žodžių reikšmės sveikinime nesuprantu, bet ateityje istorijos pamokose juos išsiaiškinsiu ir suprasiu laikotarpį, kuriame gyveno mano proseneliai.
Išskirtinė šeimos relikvija – Šventojo Jono Bosko drabužio skiautė paveikslėlyje
Gabrielė Zavadzkytė
8
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Mano prosenelė Domicelė Kačiulytė Vaičekauskienė, sulaukusi garbingo amžiaus - 95 metų, mirė 2020 metais. Paskutinius jos gyvenimo metus mūsų šeima jos aplankyti nuvykdavo vis rečiau. Visi žinome ir laikėmės raginimo saugoti senolius nuo klastingosios Covid-19 ligos viruso. Man liko atmintyje paskutinis mūsų susitikimas, kai ji sėdi vasarą vežimėlyje kieme ir rankoje laiko šį šventą paveikslėlį ir paaiškina: „Dabar meldžiu Šventojo Jono Bosko užtarimo ir palaiminimo savo provaikaičiams“. Nieko nežinojau apie Šventąjį Joną Boską ir nesureikšminau jos žodžių. Kai šią vasarą tėvai tvarkė promočiutės butą, maldaknygėje pamačiau tą patį paveikslėlį, o įdėmiau jį apžiūrėjus pastebėjau, kad be Šventojo Jono Bosko atvaizdo ir jo sukurtos maldos, ten patalpinta jo drabužio skiautė. Šį paveikslėlį aš parsivežiau namo ir galiu pasidižiuoti, kad turiu išskirtinę relikviją: „II laipsnio relikvijomis“ laikomos šventojo drabužių dalys ar kiti jam artimi daiktai“ https://www.bernardinai.lt/2007-05-11-benas-ulevicius-apie-sventuju-relikvijas/)
Emos giminės herbas
Ema Glušauskaitė
5
Kauno Milikonių progimnazija
Raidės G ir J reiškia Glušauskų ir Jankauskų gimines. Kiekvienas paveikslėlis reiškia pomėgius ar darbą. Krikšto tėtis medžioja, senelis - bitininkas, močiutė ūkininkauja. Brangiausias žmogus - mamytė- gydytoja. Dėdė važinėja traktoriais, o visi kiti šeimos nariai vienas kitą myli ir savo namuose karaliauja.
Kaušakių šeimos herbas
Viltė Kaušakytė
6
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Herbo centre K raidelė žymi šeimos pavardės pirmąją raidę. Ją supa ąžuolo šakos. Jos simbolizuoja stiprybę, valią. Susipynusios šakos reiškia, kad mano šeima vieninga! Mėlynas fonas – šeimos narių tarpusavio šilumą, bendravimo lengvumą.
Tomkų giminės medis
Vytenis Tomkus
5
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Mano senelis Vytautas Tomkus turi tris brolius: Liudą, Česlovą, Algimantą ir dvi seseris: Ireną bei Vidą. Senelis užaugino tris vaikus: dvi dukras Birutę ir Liną bei sūnų Saulių. Kolūkio laikais jis dirbo vairuotuoju, o prieš pensiją - fermoje šėriku. Mūsų giminės medį pavaizdavau tik iš Tomkų pusės - ji labai gausi. Aš senelio giminę pasirinkau dėl to, kad mes gerai sutariame. Iš jo išmokau drožinėti ir ūkininkauti. Smagu, kai giminės narių tiek, kad surašyti visus nepakanka vieno lapo, jų - jau virš 70. Laukia dar ir močiutės pusė.
Mano prosenelės istorija
Urtė Pelenytė
5
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Mano močiutė dažnai pasakoja apie savo močiutę. Nusprendžiau, kad ir kitiems žmonėms mano prosenelės istorija galėtų būti įdomi. Pridedami ir močiutės branginami dokumentai. Prosenelės pasakojimu, ji gimė ūkininko Jono Žilinsko, gimusio 1868 m., ir pas jį tarnavusios piemenės Adelės Matukaitės, gimusios 1900 m., šeimoje. Proproseneliai susituokė 1916 m., Panevėžio vyskupo leidimu, kadangi proprosenelė buvo jauno amžiaus. Prosenelė buvo ketvirtas vaikas šeimoje, gimė 1926 m. Proproseneliui nesėkmingai laidavus, ūkis buvo išvaržytas ir didelė šeima liko be nieko. Glaudėsi pas proprosenelės tėvus Matukus. Vaikai ėjo tarnauti pas ūkininkus. Prosenelė nuo 6 metų ėjo ganyti ir jos mokslo metai prasidėdavo ne rugsėjį, o nuo lapkričio mėnesio kai baigdavosi ganiava. 1939 metais baigė Skapiškio pradžios mokyklos kursą. Prasidėjus antram pasauliniam karui prosenelė glaudėsi dėdės Žilinsko šeimoje, Totorių kaime. Ten, 1944 m. evakuacijos metu sprogus ,,katiušos " sprogmeniui, kartu su dėde ir savo jaunesniuoju broliu, buvo sužeista. Dėdė neišgyveno. Vaikus apsaugojo mantos prikrautas vežimas. Prosenelės ir jos brolio kojos buvo sudraskytos. Nuo mirties juos išgelbėjo vokiečių medikai, kuriuos nušliaužusi paprašė pagalbos. Prosenelė su broliu buvo operuoti karo lauko ligoninėje. Buvo 1944 m., vokiečiai traukėsi, taip prosenelė atsidūrė Rygos ligoninėje. Vokiečiai traukėsi toliau, su savimi vežėsi ir sužeistuosius į Vokietiją . Civiliai, nenorėjusieji išvykti į Vokietiją buvo palikti. Dar nesugijusiomis kojomis vaikai patraukė namų link. Kelionės metu maitinosi ką rado laukuose: apšalusiais burokai... Žaizdos pūliavo, kojos sutino, tokios būklės jie pasiekė Žemaitiją, Skuodo rajoną, Lenkimų kaimą. Ten jų pagailo vienai šeimai. Brolis sustiprėjo ir išėjo, o prosenelė liko. Pas juos dar pagyveno metus ir prosenelės pasiimti atvažiavo mama ir išsivežė namo, o ten laukė skurdi pokario lemtis. Namai sudegė. Didelė šeima glaudėsi pirtyje. Išmoko siuvėjo amato, ėjo „per žmones“ siūdama. 1958 m . ištekėjo už skapiškėno Stasio Čeikos. Jų šeimoje 1961 m. gimė mano močiutė. Prosenelė mirė 2020 sausio 13 dienos rytą, per mano gimtadienį. Amžino poilsio atgulė prie savo tėvų ir vyro Švedukalnio kapinėse.
Labanauskų šeimos herbas
Urtė Labanauskaitė
8
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Šeimos herbas Savo šeimos herbą kūriau naudodama iš seniau išlikusio herbo ir heraldikai būdingų simbolių kurie atitinka mūsų šeimą. Herbe pavaizdavau šiuos ženklus: Pelėda - mūsų šeimoje pelėda simbolizuoja išmintį, atiduma, dėmesinguma taip pat sužinojau, kad pelėda yra mūsų giminės simbolis. Lauro šakelės - pergalės ir taikos simbolis. Mūsų šeimoje bendravime vyrauja taika. Karūna - reiškia pergalę, garbę, orumą, nuopelnus, aukščiausią pasiekimą, atsidavimą, išbaigtumą, kartų ratą, tęstinumą ir begalinę trukmę. Karūna atspindi energiją ir jėgą, esančią galvoje, nes mūsų šeimoje kadaise buvo žymių žmonių. Bangelės - heraldikoje simbolizuoja vandenį kuris reiškia sveikatingumą ir gyvybę, nes didžioji dalis šeimos gyvena sveikai. Herbe naudojau 3 spalvas kurios simbolizuoja: Balta spalva simbolizuoja džiaugsmą, tiesą, švarą. Juoda spalva simbolizuoja išmintį, atsargumą ir budrumą. Mėlyna spalva simbolizuoja ištikimybę, tikrumą, sąžiningumą. Urtė Labanauskaitė 8b Kauno r. Lapių pagrindinė mokyla Dailės mokytoja Dalia Audėjaitienė
Aleksandravičių giminės herbas
Urtė Aleksandravičiūtė
6
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
Pavaizdavau pirmąją pavardės raidę. Ją apipyniau žaliais lapais, nes mano šeima linksma, gyvybinga, energinga. O širdelės parodo, kad mes esame vieningi, mylime vieni kitus. Širdelių viduje pirmosios šeimos narių vardo raidės.
Mano giminės herbas
Ūla Jarulytė
6
Kauno Milikonių progimnazija
Spalvos esančios mano giminės herbe apibūdina mano šeimą, gimines.
MANO PROSENELIAI
TOMAS PAŠKEVIČIUS
5
KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJA
NĖ VIENO IŠ SAVO PROSENELIŲ NEPAŽINOJAU. PASAKOJIMAS APIE PROSENELIUS.
Mano šeimos herbas
Samanta Zachaževska
8
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija
Ką pasakoja mano giminės herbas? Mano herbas sudarytas iš keturių dalių. Kiekviena dalis vaizduoja vieną mano šeimos narį: tėtį, mamą, brolį ir mane. Viršutinėje dalyje pavaizduoti mano tėvų pomėgiai ir darbai, apatinėje dalyje – mano ir brolio pomėgiai. Mėlyname fone pavaizduotas mano tėčio darbas, jis jau labai daug metų dirba firmoje, kur yra perdirbamas medis. Tėčiui patinka jo darbas ir jam niekada nekilo minčių pakeisti darbą. Geltoname fone pavaizduotas mano mamos darbas. Mama labai mėgo anksčiau sušius, tad ji įsidarbino sušių restorane. Tačiau dabar mama negali net žiūrėti į šį patiekalą. Dar buvo labai linksmas įvykis, kai mano mama mokė mane valgyt pagaliukais, todėl dabar sušiai ir viskas kas su jais susiję primena man mano mamą. Žaliame fone pavaizduotas mano brolio darbas, jis jau apie penkerius metus dirba logistikos firmoje. Jis labai gailisi, kad pasirinko tokią profesiją, nes jo labai pablogėjo regėjimas. Dar iš savo vaikystės prisimenu, kad brolio kompiuterio darbalaukyje visada buvo kalnų vaizdai. Apačioje violetiniame fone pavaizduotas mano hobis. Mano vaikystėje mes su broliu visada žaisdavom tinklinį ir iki šiol tai yra mano mėgstamiausias žaidimas, kurį aš galiu žaist nors visą dieną ir man nenusibos. Per vidurį galit pamatyt gyvatę, ji simbolizuoja išmintį mano šeimoje. Ką reiškia spalvos mano giminės herbe? Mėlyna - mano tėčio dar nuo jo vaikystės mėgstamiausia spalva, ir dar tai reiškia laimę. Geltona – mano mamos mėgstamiausia spalva, dar reiškia, tai kad mes pasitikime vienas kitu šeimoje. Žalia - mano brolio mėgstamiausia spalva; žalia spalva tai ramybės simbolis, su broliu man visada ramu. Violėtinė - mano mėgstamiausia spalva, dar reiškia kosmosą t.y. kad mes kosmiškai mylim vienas kitą.
Šeima-svarbiausia
Perlita Zujūtė
8
Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija
Raidės reiškia šeimos narių vardus. Eglė- stiprybė. Kamuolys-sportas. Gėlė- grožis. Saulė- šypsena. Knyga- mokslas ir žinios.
Mockevičių šeimos herbas
Neila Mockevičiūtė
8
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Šeimos herbas Kurdama šeimos herbą naudojau simbolius būdingus heraldikai, susijusius su mano šeima, jos aplinka ir mūsų būdo bruožais. Herbe pavaizdavau šiuos ženklus: Sveikatingumo simbolis - šį ženklą nupiešiau pačiame herbo centre, nes šeimai labai svarbus sveikas gyvenimo būdas. Mokslo simboliai - šie ženklai simbolizuoja mūsų šeimos išsilavinimą, šeimoje mokslas ir išsilavinimas yra labai svarbus ir vertinamas. Karūna - ji simbolizuoja karališkumą, vienybę ir galią. Šeimos nariai moka pastovėti už save ir ginti vienas kitą. Žuvys - simbolizuoja sėkmę ir materialinę gerovę. Žuvys taip pat yra lojalumo simbolis savo darbui, panardinant tam tikrą veiklos sritį be pusiausvyros. Sparnai - simbolizuoja norą atlikti pagrindinius savo darbus, taip pat reiškia sėkmę, laisvę ir daug nuotykių patiriantį gyvenimą. Herbui parinkau 5 spalvas: Juoda - simbolizuoja nuolankumą, kuklumą, atsargumą. Mėlyna - simbolizuoja lojalumą, išmintį, o heraldikoje nuoširdumą . Auksinė - karališkumo, dosnumo, turtų, gailestingumo, sąžiningos ir atviros sielos simbolis. Balta - sąžiningumo, teisingumo simbolis. Rusva - simbolizuoja pasitikėjimą, atsitiktinumą.
Mano šeimos herbas
Neringa Koščic
8
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" gimnazija
Mano šeimos herbas Neringa Koščic Ką reiškia simboliai ant herbo? Ant mano herbo yra pavaizduota gyvatė ant kardo. Atskirai gyvatė reiškia išmintį, o kardas – norą kovoti. Tai reiškia, kad sujungiant gyvatę ant kardo, reiškia apsaugą. Mano šeimos nariai apsaugo vienas kitą nuo įvairiausių blogių. Ugnis parodo mano šeimos uolumą. O vidury herbo yra parodyti mano šeimos užsiėmimai: mano, brolio, mamos ir tėčio. Mano mama dirba geografijos mokytoja, todėl ant molberto yra parodytas gaublys, taip pat mano mama mėgsta skaityti knygas, o aš mokausi mokykloje, todėl yra pavaizduotos knygos. Mano tėtis dirba dažytoju-apdailininku, todėl yra pavaizduotas teptukas ir išteplioti dažai. Taip pat mes su broliu labai mėgstame kartu piešti, ir dar kartu su tėčiu klausytis muzikos bei šokti. Ką reiškia spalvos mano herbe? Žalia - ramybę, gausą. Mėlyna - sąžiningumą ir laimę, šitos spalvos yra nemažai mano herbe, nes mano šeimoje vyrauja sąžiningumas ir laimė. Raudona - drąsą ir meilę, mano šeimos nariai yra gana drąsūs ir visi mylime vienas kitą.
Mano proseneliai gyvi atmintyje
Noja Valaikaitė
3
Gargždų "Kranto" pagrindinė mokykla
Noriu pristatyti savo močiutės šeimos nuotrauką, kuriai jau daugiau nei 60 metų ir savo prosenelės austą lovatiesę. Tai mūsų šeimos relikvijos primenančios mums šeimos šaknis.
Giminės medis
Ūla Saladytė
II gimnazijos klasė
KTU inžinerijos licėjus
Šiame darbe parodamas mano šeimos giminės medis, schema.
Mano šeimos herbas
Simas Skiparis
8
Kauno r. Lapių pagrindinė
SKIPARIŲ GIMINĖS HERBAS Kurdamas mūsų giminės herbą naudojau tris mūsų giminei būdingus simbolius. Didžiąją herbo skydo dalį užima bitė. Bitė - tai darbštumo ir kūrybiškumo simbolis, dažnai naudojamas ženklas, bet labai tinkantis mūsų šeimos ir visos giminės ženklas. Mano seneliai ir proseneliai iš karto į kartą verčiasi žemdirbyste ir gyvulininkyste. Todėl jai ir skirta didžioji herbo skydo dalis. Varpos - derlingumo ir gyvybės simbolis. Ąžuolo lapas - nuo senų laikų simbolizuoja jėgą, turtus, protėvių palaikymą sveikumo simbolis, ilgaamžiškumas, kas taip pat labai tinka mūsų giminės herbui. Herbe panaudotų spalvų simbolika. Geltona – simbolizuoja šviesą, turtą, ją mėgsta save vertinantys ir savo vertę žinantys žmonės. Mėlyna – proto, kilnumo ir atsidavimo spalva. Oranžinė – entuziazmas, ir kūryba; Žalia – mano manymu yra ryžtingų, užsispyrusių, tvarkingų ir truputėlį uždarų žmonių spalva, simbolizuojanti atsinaujinančią gyvybę. Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla 8 klasės mokinys Simas Skiparis Mokytoja Dalia Audėjaitienė
Janulių šeimynėlė
Nojus Janulis
1
Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Man patiko kurti šeimos herbą, nes teko pagalvoti apie kiekvieną narį, kas kam patinka, kuo šeima ypatinga. Aš auginu augalus ir namie, ir kaime, todėl herbe yra kaktusas.
Mano šeimos herbas
Viktorija Svincovaitė
8
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Svincovų šeimos herbas Mano šeimos herbą kurdama naudojausi istorija ir informacija apie savo šeimą, bei heraldikos ženklus. Herbe naudojau 4 spalvas: Geltona reiškia saulės spalva, tai džiaugsmas, laimė, intelektas, simbolizuoja protinę veiklą, heraldikoje reiškia garbę ir lojalumą. Pilka/balta - nekaltumą, džiaugsmą, tiesą, švarą. Mėlyna - ištikimybę, tikrumą, sąžiningumą. Juoda : atsargumą, budrumą. Herbe galima matyti 3 simbolius: Tauras- simbolizuoja jėgą, garbę ir stiprybę. Mano seneliai buvo ūkininkai. Kviečiai – sėja, augimas, pjūtis yra gimimo ir mirties ir atgimimo simbolis. Mano seneliai ne tik augino galvijus, bet buvo ir žemdirbiai. Lelijos – simbolizuoja šviesą, taiką, dieviškumą, skaistybę, nekaltumą ir pamaldumą. Balta lelija reiškia tyrumą ir tobulybę. Mano šeimoje yra 4 asmenys, todėl yra 4 lelijos simbolizuojančios kiekviena žmogų šeimoje. Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla 8a kl. Mokinė Viktorija Svincovaitė Mokytoja Dalia Audėjaitienė
Mano šeimos herbas
Rytė Saldukaitė
8
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Mano šeimos herbas Šeimos herbą kūriau naudodama įvairius heraldikai būdingus simbolius, kurie yra susiję su mano šeima. Juoda spalva čia simbolizuoja išmintį, atsargumą, budrumą. Raudona spalva reiškia meilę, drąsą. Balta spalva simbolizuoja džiaugsmą, tiesą, švarą. Medis simbolizuoja neišsenkančią gyvybinę energiją ir pačią gyvybę, žemės jėgą, augimą, kilimą į viršų, vykdo saugomąją funkciją. Žvaigždė – tai aukštesnių ir aukščiausių idealų, svajonių simbolis. Atversta knyga reiškia pažinimą ir visatos išmintį. Paukštis simbolizuoja augimą, dvasinį pakilimą, įkvėpimą. Rytės Saldukaitės 8A Lapių pagrindinė mokykla Mokytoja – Dalia Audėjaitienė
Šeimos herbas
Ugnė Macionytė
II gimnazijos klasė
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
Mano šeimos herbinio skydo mėlyname lauke vaizduojamas aukso spalvos trišakis medis apsipylęs auksiniais žiedais. Medis savo auksinėmis šaknimis įaugęs į skydo papėdę, kurią sudaro raudonų plytų siena. Skydo papėdės plytų siena simbolizuoja tai, kad mūsų šeima – miestiečiai, kurie savo namus pasistatė patys. Trišakis medis – tai trys mūsų nedidelės šeimos nariai. Išsišakojusios šakos ir žiedai simbolizuoja, kad mes visi savo srities specialistai ir savo srities menininkai.
,,Mano šeimos herbas‘‘
Odilija Agejevaitė
III gimnazijos klasė
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija
,,Mano šeimos herbas‘‘ Savo šeimos herbo pagrindą pavaizdavau ankstyvosios gotikos formos. Skydą padalinau statmenai ir skersai. Vadinamą – ketvirčiuotu. Kiekvienoje suskirstytoje dalyje pavaizdavau savo sukurtus šeimos narius atspindinčius simbolius, kurie parodo mėgstamus hobius. Viršaus kairėje- nupiešiau knygas, kurios atspindi mano mamą. Knygos reiškia žinias, vaizduotę. Auksinis fonas reiškia kilmingumą; dorumą; protingumą. Viršaus dešinėje- linijinė statybininko figūra, kuri atskleidžia tėčio profesiją, reikalaujančią darbštumo, ištvermės. Sidabrinis fonas reiškia džiaugsmą; teisingumą. Apačios kairėje – linijinė skulptūrėlė, kuri atspindi mano sesę, kuri mėgsta lipdyti, konstruoti. Tai parodo kruopštumą, ištvermę, kūrybingumą. Mėlynas fonas reiškia ištikimybę; sąžiningumą. Apačios dešinėje- fotoaparato figūrėlė atspindinti mane. Tai parodo atidumą; tikslumą; grožio įžvelgimą. Žalias fonas reiškia laisvę; grožį; džiaugsmą. Herbo viršuje- saulė. Tai vienas svarbiausių gamtos simbolių reiškiančių šviesą, šilumą, namų jaukumą. Herbą puošia dvi sukryžiuotos rožės.
Giminės medis
Orestas Kukuraitis
5
Panevėžio Žemynos progimnazija
Nupieštas medis
Jonaičių šeimos herbas
Auksė Jonaitytė
8
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Aš mūsų šeimos herbą kūriau naudodama heraldikai būdingus simbolius. Lapė – dėl to naudota nes mano tėtį, vyresnysis brolis ir senelis žino daug apie elektroniką ir kompiuterius, o lapės simbolizuoja išmintį. Akiniai – juos pridėjau dėl to nes beveik visi šeimos nariai juos nešioja. Karūna – simbolizuoja mano mamą, kaip šeimos galvą. Juostos – meilę ir draugystę tarp šeimos narių. Herbe pasirinkau 4 spalvas Geltona – reiškianti dorumą, protingumą, senatvę. Sidabrinė (Balta) – nekaltumą, tiesą ir švarą. Pilka – neutralumą, ramybę, taikingumą. Juoda – atsargumą, išsilavinimą, budrumą, liūdesį.
Riboženklis
Arnoldas Kriščiūnas
III gimnazijos klasė
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Vasarą mano teta Romutė Dobrovolskytė Bubliauskienė paprašė padėti sutvarkyti namo palėpę.Supratau, kiek daug daug joje senyvo amžiaus žmonės prikaupia daiktų ir kaip sunkiai su jis išsiskiria.Tarp daugelio jau žinomų ir matytų senienų aptikau neįprastą daiktą, vadinamą RIBOŽENKLIU. O kodėl gi jį saugoja kaimynė? Paaiškėjo, kai tik išgirdau įdomią šeimos istoriją. 1897 metais valstiečių Jono ir Rozalijos (Kokanauskaitė) Dobrovolskių šeimoje, Dokių kaime, gimė sūnus Juozas. Juozas vos tik sulaukęs pilnametystės netrukus stojo karo tarnybon. Kareivio duonos spėjo paragauti dar Pirmajame pasauliniame kare. Kai reikėjo apginti Lietuvos nepriklausomybę, vienas pirmųjų užsirašė į savanorius. Nuo vaikystės mėgęs muziką ir kariuomenėje grojo orkestre. Kai savanoriams dalino žemes, 12 ha Juozas gavo Mikliūnų kaime, Kauno rajone. Tokiu riboženkliu tarpukariu ūkininkai žymėjo savo žemių valdas. Ten ir pradėjo kurtis su savo šeima. Su žmona Valerija Nekriošyte užaugino 4 vaikus. Sovietiniais laikais, kai žemė buvo privatizuota valstybės, Juozas kolūkyje dirbo lauko darbininku, kad tik būtų arčiau žemės. Po nepriklausomybės paskelbimo, žemė vėl buvo sugrąžinta savininkams. Tėvelio žemę susigrąžino jo vaikai. Nuotraukose pateikiau senovinį ir šiuolaikinį riboženklius. Tuo pačiu pridedu ir žemės savininko Juozo Dobrovolskio nuotrauką. Juozas Dobrovolskis mirė 1986 m. ir yra palaidotas Čekiškės kapinėse.
Augustės giminės medis
Augustė Dzidzevičiūtė
5
LSMU gimnazija
Giminės medis padeda geriau pažinti save ir artimuosius, tai vertingas darbas.