VEIKLOS SRITYS

VEIKLOS SRITYS

Centro veiklos sritis – švietimas.
Centro švietimo veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):
1. pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

Kitos veiklos rūšys:
1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85. 60;
3. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
4. muzikos instrumentų, teatrų dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
5. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;

Atnaujinta 2022 09 13