Kalendorinės šventės

Kalendorinės šventės

SKAITYTI – PDF KNYGA, LIBERTAS KLIMKA. KALENDORINĖS ŠVENTĖS, 2009

SAUSIS
Senieji mėnesio pavadinimai – Siekis, Sausas, Sausinis, Pavasario mėnesis, Pusčius, Ragas, Didysis raguti

KTKC kalendorinės šventės filmas

1 d. Pasaulinės Taikos diena, Naujieji metaiLietuvos vėliavos diena
6 d. Trys Karaliai
13 d. Laisvės gynėjų diena
25 d. Viduržiemis Pusiaužiemis, Kirmėlinė, Kirmių diena, Kumeliuko krikštynos, Krikštai

Apie sausio mėnesį PLAČIAU
ŠVENČIŲ RATAS

VASARIS
Senieji Vasario mėnesio pavadinimai – Ragutis, Kovinis, Pridėtinis

2 d. Grabnyčia GrabnyčiosPerkūno diena, Gromnica, Gramnyčia. Latvijoje tai Vėjo diena, o JAV ir Kanadoje – Švilpiko diena.
3 d. Linų. Eglės diena. Šv. Blažiejaus diena
5 d. Gabijos diena, Šventos Ugnies diena, Šventos Duonos diena. Šv. Agotos diena Šią dieną lietuviai pagerbdavo Duoną ir ugnies dievaitę Gabiją maldelės
14 d. Šv. Valentino diena
16 d.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena
24 d. Vieversio diena. Šv. MotiejusUžgavėnės   SKAITYTI-15min (kilnojamoji šventė, švenčiama visada antradieniais, likus 46 dienoms iki šv. Velykų)Pelenė, Pelenija, Papelenė, Papielčius, Papelčius Pelenų diena Gavėnios pradžia
(kilnojamoji šventė, kita diena po Užgavėnių, žyminti Gavėnios pradžią)Apie vasario mėnesį PLAČIAU
ŠVENČIŲ RATAS

KOVAS
Senieji Kovo mėnesio pavadinimai – Morčius, Karvelinis

4 d. Vyturėlio Kovarnių diena Šv. Kazimiero diena (Kazimierinės)
10 d. 40 paukščių diena, 40 kankinių diena
11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena SKAITYTI LR Seimas 1990 m. paskelbė apie nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimą.
Pusiaugavėnis (ketvirtasis gavėnios sekmadienis)
19 d. Pempės diena. Šv. Juozapo diena (Juozinės)
20-21 d. Pavasario lygiadienis, Lygė. Pasaulinė Žemės diena
22 d. Vydūno (Vilhelmo Storostos) gimimo metinės
25 d. Gandrinė, Bičių diena. Blaviesčiai, Blovieščiai
Apie kovo mėnesį PLAČIAU

BALANDIS

Senieji Balandžio mėnesio pavadinimai – Žiedų, Sultekis, Gegužinis, Karvelinis, Biržėtas

1 d. Juokų arba melagių diena. Prima aprilis, Šido diena Pasaulinė paukščių diena
2 d. Tarptautinė vaikiškos diena
7 d. Pasaulinė sveikatos diena
15 d. Pasaulinė Kultūros diena

Verbų sekmadienis (švenčiamos likus savaitei iki šv. Velykų)
Didysis Trečiadienis
Didysis ketvirtadienis. „Švarusis“
Didysis penktadienis. Laikomasi tylos
Didysis šeštadienis. Šventinama ugnis ir vanduo. Vigilija, budėjimas. Marginami kiaušiniai.
apie Velykų laikotarpį SKAITYTI
Šv. Velykos (kilnojamoji šventė, švenčiama tarp kovo 22 ir balandžio 25 d.). Trečia arba ketvirta Velykų diena – Ledų diena APIE VELYKAS
Atvelykis, Vaikų Velykėlės. Pravadai, Dievo gailestingumo šventė|

23 d. Šv. Jurgio diena (Jurginės), Jorė, Ganiklio diena
25 d. Šv. Morkaus diena, Daržų diena
29 d. Pasaulinė Gyvybės diena. Nuo 1998 m. švenčiama kasmet paskutinį balandžio sekmadienį

Apie balandžio mėnesį PLAČIAU

GEGUŽĖ

Senieji gegužės mėnesio pavadinimai – Gegužinis, Sėtinis, Sėmenis, Žiedžius, Žiedų, Berželis, Sultekis, Milčius, Mildinis. Marijos mėnuo – vyksta gegužinės pamaldos, giedamos giesmės.

1 d. Tarptautinė darbininkų diena. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena
3 d. Motinos diena (pirmas mėnesio sekmadienis) PLAČIAU apie ištakas SKAITYTI
4 d. Šv. Florijono diena
8 d. Galios diena, Cibulinė. Šv. Stanislovo diena
Šeštinės SKAITYTI (40-toji diena po Velykų, kilnojamoji šventė, priklausanti nuo šv. Velykų laiko; švenčiama tarp balandžio 30 ir birželio 3 d., šeštosios savaitės po šv. Velykų ketvirtadienį). Kristaus dangun žengimo šventė. Pirmos trys šios savaitės dienos liaudyje pažymimos kaip Taikos, sveikatos ir derliaus Maldavimų, arba Kryžiaus, Kryžių, Kryžiavos, Kryžavos dienos
13 d. Mildos diena. Gegutės šventė PLAČIAU
15 d. Šv. Izidoriaus diena
31 d. Sekminės, Piemenėlių šventė, Beržo, Augumo, Sambaris, Kupolis, Parugė, Rytelis
Sekminės (kilnojamoji šventė, priklausanti nuo šv. Velykų laiko; švenčiama tarp gegužės 10 ir birželio 13 d., septintąjį sekmadienį po šv. Velykų). Šventosios Dvasios atsiuntimo šventė
Pusiaugavėnis. (Švenčiama pirmąjį sekmadienį po Sekminių)

Devintinės (kilnojamoji šventė, priklausanti nuo šv. Velykų laiko; švenčiama tarp gegužės 21 ir birželio 24 d., devintosios savaitės po šv. Velykų ketvirtadienį, devintoji diena po Sekminių). Žemaitijoje šią dieną vadindavo Vainikais SKAITYTI

Apie gegužės mėnesį PLAČIAU

BIRŽELIS

Senieji birželio mėnesio pavadinimai – Visjavis, Jaunius, Šienpjovys, Sėmenis, Kirmėlių, Biržis, Mėšlinis, Pūdymo

Tėvo diena (pirmas birželio sekmadienis)
13 d. Šv. Antano diena (Antaninės)
14 d. Gedulo ir vilties diena.
23 d. Rasos. Kupolės SKAITYTI, Kupolinės, Krešės, Joninės, Vainikai SKAITYTI
24 d. Šv. Jono diena (Joninės)
29 d. Šv. Petro ir Povilo diena (Petrinės)

Apie birželio mėnesį PLAČIAU

LIEPA

Senieji mėnesio pavadinimai – Liepinis, Liepžiedis, Plaukjavis, Plūkis, Šienpjūtis, Šienpjūvis

6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
10 d. Septynių brolių miegančių diena
16 d. Prapjovos, Karmelio kalno Švenčiausios Mergelės Marijos diena (Škaplierinė)
20 d. Ilijų diena, Šv. Elijas (debesų valdytojas)
25 d. Nuobaigos, Pagynos. Šv. Jokūbo diena. (Jokūbinės), rugiapjūtės pabaiga
26 d. Nokis, Sirpstas. Šv. Onos diena (Oninės)
29 d. Šv. Mortos diena

Apie liepos mėnesį PLAČIAU

RUGPJŪTIS

Senieji mėnesio pavadinimai – Degėsis, Paukštlėkis, Pjūties

2 d. Ubagų diena. Pracinkulio arba švč. Mergelės Marijos Angeliškosios šventė.
10 d. Šv. Lauryno diena
15 d. Žolinė, Kopūstinė. Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo diena DAUGIAU
16 d. Šv. Roko diena
23 d. Juodojo kaspino diena. 1939 m. Ribentropo-Molotovo sandėrio, leidusio Sovietų Sąjungai okupuoti Lietuvą, Latviją ir Estiją, prisiminimas.
24 d. Šv. Baltramiejaus diena DAUGIAU

Apie rugpjūčio mėnesį PLAČIAU

RUGSĖJIS

Senieji Rugsėjo mėnesio pavadinimai – Rudenio, Vėsulinis, Paukštlėkis, Šilų, Rujos, Strazdinis, Rudugys, Viržių, Sėjos, Veselinis, Vesulis

1 d. Mokslo ir žinių diena (Mokslo metų pradžia)
8 d. Šilinė Švč. Mergelės Marijos gimimas, Sėmenė, Ažpažia, Ažpažėlė, Bočinė, Vytauto diena
12 d. Šv. Mergelė Marija
14 d. Kryžiai, Šventojo Kryžiaus išaukštinimas
21 d. Ragautuvės, Koštuvės, Sambariai, Alutinis, Šv. Matas
22 d. Lygė, Rydens lygiadienis. Baltų vienybės diena SKAITYTI
28 d. Gedimino diena
29 d. Dagos šventė, Dagotuvės, Mykolinės, Šv. Arkangelai Mykolas, Gabrielis, Rapolas
(duoklės valdovams ir dievams, Patalkių vaišės, orų spėjimai, būsimų piršlybų burtai)

Apie rugsėjo mėnesį PLAČIAU

SPALIS

Senieji Spalio mėnesio pavadinimai – Vėlinis, Spalinis, Lapkristys, Visagalis, Septintinis

2 d. Angelai sargai. Lietuvos policijos diena
4 d. Šv. Pranciškus Asyžietis. Pasaulinė Gyvūnijos diena. Žinomas „švento Pranciškaus varpelis“, kuriuo skambindami ir melsdamiesi šią dieną apeidavo pasėtų rugių dirvas. Liaudyje šv. Pranciškus ir šv. Brigita (spalio 8 d.) laikyti augalų, gyvulių globėjais.
5 d. Mokytojo diena
15 d. Šv. Teresė Avilietė
18 d. Šv. Lukas
28 d. Simajudas Šv. Simono ir Judo (Tado) diena Diedai, Dziedai, Paminėklai, Vėlių pamėkas, Paminklėliai, Vėlių paminklėliai
31 d. Visų Šventųjų išvakarės

Apie spalio mėnesį  PLAČIAU

LAPKRITIS

Senieji Lapkričio mėnesio pavadinimai – Vėlių, Spalinis, Lapkrėstys, Gruodinis, Vilkų.

1 d. Visų šventųjų diena
2 d. Vėlinės Diedai,Diedaduonė, Stalai, Ažinkos, Paminėklai, Ilgės
11 d. Šv. Martyno diena ŽIŪRĖTI
25 d. Šv. Kotrynos diena
30 d. Šv. Andriejaus diena

Apie lapkričio mėnesį PLAČIAU

GRUODIS

Senieji Gruodžio mėnesio pavadinimai – Sausinis, Vilkinis, Vilkų, Kalėdų. Saulėgrįžos laukimo, pasirengimo žiemos šventėms, poilsio nuo sunkių darbų laikas

3 d. Advento pradžia (kintantis laikotarpis, prasidedantis tarp lapkričio 27 ir gruodžio 3 d., pasibaigiantis gruodžio 25 d.) Klausyti laidos įrašą: https://www.youtube.com/watch?v=3Kz1WEUDX7M&feature=youtu.be
4 d. Šv.Barbora
6 d. Šv.Mykalojus.Arklių, Žirgų ašvienių diena
13 d. Šviesos diena. Šv.Liucija
21 d. Elnio devyniaragio šventė-Elnio devyniaragio mitasŽiemos saulėgrįža
24 d. Kūčios,  Kūčios ir žiemos virsmas
25 d. Šv. Kalėdos. Advento pabaiga
26 d. Šv. Stepono diena. Prasideda Tarpušventis, tęsiasi iki sausio 6 d.
26-30 d. Blukvilkio dienos
31 d. Kūčelės

Apie gruodžio mėnesį PLAČIAU

Atnaujinta 2024 01 08