ŠV. SIMONO IR JUDO TADO DIENA

ŠV. SIMONO IR JUDO TADO DIENA

Šv. Simono ir Judo Tado diena

Spalio 28 d. liaudyje vadinta tiesiog Simajudu, sujungus abiejų apaštalų vardus. Simonas ir Judas Tadas buvo Jėzaus apaštalai. Judas Tadas yra dangiškasis užtarėjas vadinamaisiais beviltiškais atvejais. Simonas, vadinamas uoliuoju, dėl to, kad norėjo išvyti iš Izraelio svetimšalius romiečius. Tačiau liaudis šiems apaštalams skyrė mažai dėmesio. Simajudas buvo siejamas su derliaus pabaigtuvių apeigomis ir naujo derliaus pardavimu. Šią dieną kai kuriose Lietuvos vietose buvo rengiamas vienas didžiausių metų turgų – rudens derliaus nuėmimo pabaigtuvių turgus. Sovietiniu laikotarpiu, ypač XX amžiaus 7 dešimtmečio pradžioje, aktyviai propaguojant ateizmą ir formaliai palaikant liaudies kultūrą, tradicinių kalendorinių švenčių turinys, kuris daugeliu atvejų buvo katalikiškas, imtas keisti pasaulietiniu. Simajudo, kaip turinčio katalikišką kanotaciją, pavadinimas buvo pakeistas tiesiog Derliaus švente, kuriami šventės scenarijai, organizuojamas šventimas kolūkiuose. Antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu daugelyje Lietuvos vietų rugsėjo pabaigoje – spalio mėnesį taip pat organizuojamos derliaus šventės, žemės ūkio produktų ir amatų mugės.

Atnaujinta 2023 02 14