UGDYTINIŲ PRIĖMIMAS 2023-2024

Kviečiame 4-19 m. vaikus bei jaunimą, norinčius susipažinti su lietuvių tautine kultūra, įsilieti į etninės kultūros, tautodailės, dainavimo, muzikavimo studijų, šokių ir folkloro ansamblių gretas.

Pagrindinis mūsų siekis – žadinti tautinę savimonę, išlaikyti, puoselėti, saugoti gyvąją tradiciją, globoti etninį paveldą ir gaivinti šaknis, iš kurių mūsų tauta yra išaugusi. Centre vaikai ir suaugusieji ugdomi įvairaus pobūdžio tautinės krypties užsiėmimuose, mokomi dainuoti senąsias dainas, švęsti kalendorines, šeimos ir tautines šventes. Jiems sudaromos sąlygos susipažinti su senaisiais amatais, liaudies menu, papročiais. Svarbiausia – padėti kiekvienam mūsų lankytojui susivokti savyje, atpažinti savo sielą, atskleisti kūrybines galias ir tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Mieli tėveliai, visais rūpimais klausimais, prašome skambinti tel. 8 37 407 135, tel. 8 679 36 739

Dokumentai priimami:
KTKC, A. Jakšto g. 18,
I-IV 8.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 8.00-12.00 ir 12.45-15.45
Informacija el.paštu – rastine@ktkc.lt arba nijole.kvietkiene@ktkc.lt

Reikalingi dokumentai:

1. Tėvų (globėjų) prašymas – Prašymai dėl priėmimo
2. Sutartis (2 egz.) – Sutartis 2023-2024
3. Priedas dėl filmavimo ir fotografavimo – 2 priedas_Sutarties priedas

1 priedas_Informacinis pranešimas apie duomenų tvarkymą

4. Norint pasinaudoti mokesčio lengvata, reikalingas prašymas atleisti nuo mokesčio ir atitinkama galiojanti pažyma

Nuolaida mokesčiui už studijas, ansamblius taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų; vaikams (mokiniams) atvykusiems iš Ukrainos ir laikinai gyvenantiems Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.


Mokesčiai už paslaugas:

Atnaujinta 2023 09 08