TĖVŲ APELIAVIMO TEISĖS

TĖVŲ APELIAVIMO TEISĖS

Tėvų apeliavimo teisės:

* kilus neaiškumams dėl bendros tvarkos mokykloje, mokinio ir kitų bendruomenės narių bendravimo, tėvai (globėjai/rūpintojai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į ansamblio/ studijos mokytoją. Po to (jeigu reikia) į direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba į direktorių.

* kilus neaiškumams (ginčui) dėl užsiėmimų kokybės, drausmės ar kitų pastebėtų (tariamų) dalykų,  tėvai (globėjai/rūpintojai) pirmiausiai kreipiasi (žodžiu ar raštu) į ansamblio/studijos mokytoją, po to (jeigu reikia)  į direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba į direktorių. Esant būtinumui, direktorius sudaro komisiją situacijai įvertinti.

* tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

* tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

* tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.

Atnaujinta 2022 09 20