MOKINIŲ VERTINIMO PRINCIPAI

MOKINIŲ VERTINIMO PRINCIPAI

Pasiekimų vertinimas

1. Mokytojai, planuodami ugdymo turinį, planuoja ir vertinimą, siedami su ugdymo tikslais ir uždaviniais, atsižvelgdami į mokinių amžių, patirtį, įgimtus ir įgytus gebėjimus.

2. Mokytojai numato vertinimo metodus, aptaria su mokiniais ir jų tėvais.

3. Apie mokinių ugdymo sėkmę mokinių tėvai informuojami žodžiu ar raštu, ataskaitinių parodų, koncertų ar kitokio pobūdžio renginių metu.

Atnaujinta 2022 09 20