Rytoj aš būsiu audėjėlė

Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
(Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose)

Registracija iš anksto tel. +37069954856

Edukacinė programa ,,RYTOJ AŠ BŪSIU AUDĖJĖLĖ“
skirta pradinio ugdymo mokiniams

Veda – INGA NĖNIENĖ

Užsiėmime siekiama supažindinti vaikus su senosiomis audimo tradicijomis, audinių paskirtimi ir atgaivinti vieną iš seniausių audimo būdų – rankinį audimą. Užsiėmimo metu ugdytiniai ne tik apžiūrės tradicinius audinius iš kraičio skrynios, nagrinės spalvų derinius, raštus, pluoštus, bet ir patys galės išausti tautinių spalvų audinį ant medinio rėmelio. Kad nebūtų nuobodu audžiant, vaikai mins mįsles, mokysis žaidybinių šokių apie audimą ir audėjas.

žiūrėti TRADICINIS AUDIMAS: JUOSTOS

Programos trukmė – 1 akademinė valanda.

Tikslas – atgaivinti rankinio audimo tradicijas, supažindinti su tradicinių audinių spalvų deriniais ir verpalų pluoštais. Išmokyti apmesti siūlus ant rėmelio ir austi dvinyčiu būdu.

Uždaviniai

  1. Supažindinti su lietuvių tradiciniais audiniais, audimo įrankiais ir papročiais;
  2. Išmokyti lietuvių liaudies žaidimą „Mano maišas pakulinis“, „Audėjėlė“;
  3. Atlikti praktinę užduotį: nuausti ant medinio rėmelio servetėlę;
  4. Pamokyti mįslių apie audimą.

Teorinė dalis. (15 min.) Mokiniai supažindinami su mūsų prosenelių audimo tradicijomis, audiniais, audimo įrankiais, stalinėmis audimo staklelėmis. Diskutuojama, ar reikalingas audimas šiais laikais? Aiškinamasi, kaip galima atgaivinti ir pritaikyti rankinio audimo audinius šiuolaikiniame gyvenime.

Praktinė dalis. (25-30 min.) Servetėlės audimas, mįslių minimas, žaidimo mokymas.

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 02 07