NAUJIENOS

Gerbiami tėveliai, mokytojai, Kauno tautinės kultūros centro lankytojai, visi, kuriems rūpi tautinės kultūros puoselėjimas!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS MŪSŲ CENTRĄ!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti centro materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, mokinių tėvelius, socialinius partnerius paremti Kauno tautinės kultūros centrą, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti  iki 2023-05-01.

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik
elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.
5.  Jei parama už 2022 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą,
norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“.
II. Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame
vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar
pateikti naujus duomenis.

Formoje užpildykite laukelius:

*Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) –  195470830 arba
*Pavadinimas – Kauno tautinės kultūros centras
*Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2%
*Mokestinis laikotarpis – 2022

PLAČIAU

Iš anksto dėkojame už Jūsų supratingumą ir geranoriškumą.

Atnaujinta 2023 03 08