1,2% parama

1,2% parama

Kviečiame visus etninei kultūrai ir vaikų neformaliajam švietimui neabejingus žmones skirti 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį Kauno tautinės kultūros centrui.

Ši finansinė parama – labai reikšminga pagalba atnaujinant ir modernizuojant centro edukacines, mokymo(si) ir darbo aplinkas, pildant centro materialinę bazę, gerinant mūsų vykdomo neformaliojo vaikų švietimo bei renginių kokybę, didinant informacijos prieinamumą.

Kviečiame  darbuotojus, mokinių tėvelius, socialinius partnerius ir centro lankytojus paremti Kauno tautinės kultūros centrą, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti iki 2024 gegužės 2 d.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:
1. ČIA prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame
vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
4. Užpildykite FR0512 v.5 formą tiesiogiai EDS portale, paspaudę gaublio ikoną.

Informacija prašymo pildytojams:
1. Paramos gavėjo pavadinimas – Kauno tautinės kultūros centras
2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 195470830
3. Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2 %.

Dėkojame, kad prisidedame prie etninės kultūros puoselėjimo Kaune!

Atnaujinta 2024 02 22