Žirgelis

Sakoma, kad per Velykas vežimaičiu, kinkytu vaško kumelaite, važinėja Velykė, dar kitaip vadinama Velykų bobute. Vežimas nelengvas, pilnas margučių ir pyragėlių su riestainėliais. Jame dar tupi kiškučiai, tad, žirgelis turi būti labai tvirtas ir eiklus, kad patemptų visas dovanas.

Žirgas, arklys yra lydimas įvairiomis istorijomis ir pasakomis, apdainuojamas jo žavesys ir narsa. Rašytiniuose šaltiniuose minimos laumės, kurios vaizduojamos laukinėmis kumelėmis. Skaisčiausiai deivei Saulei priklausė balti žirgai, su ypatingomis žymėmis, kuriais žmonės nejodinėja, nes jie skirti dangaus dievams. Šie žirgai apdovanoti nepaprasta narsa, protu, padeda nugalėti neįveikiamus žygius, gali numatyti ateitį, ar net daryti stebuklus.

Etnologė Pranė Dundulienė aprašo namų kraigo puošmenas – lėkius, žirgelius, kurie siejami su deive Saule. Žirgų dvynių galvos ar visi žirgai drauge su saule, Pasaulio medžiu ar stulpu mūsų krašte seniau būdavo išpjaustomi ant trobų kraigų, avilių, darbo įrankių, pakinktų, rankšluostinių, kraitinių skrynių, sutuoktuvių lovų, kitų dirbinių.

Lietuvoje žmonės nuo seno visais metų laikais su arkliais atlikdavo įvairius ūkio darbus: arė žemę, valė derlių, kūlė, vežė malkas, rąstus statyboms. Darbiniam arkliui, atliekančiam sunkius darbus, lietuvis jautė ir šiandien tebejaučia didelę pagarbą ir artumą. Žmonės arklį laiko tikruoju duonpelniu. Jis ne tik naudingas, bet ir brangus gyvūnas: tik turtingi ūkininkai gali turėti daugiau nei vieną arklį. Seniau šventadieniais arklio traukiams vežimas atveždavo šeimininką ir jo šeimą į bažnyčią ar kitą kaimo bendruomenės šventę.

Parengė KTKC metodininkė Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė

Literatūra ir šaltiniai:
Kerbelytė Bronislava 1993. Arklys – toteminis gyvūnas?, Liaudies kultūra, Nr. 5, p. 13-14.
Folkloro duomenys – senosios raštijos žinių vertinimo priemonė, Tautosakos darbai, [t.] XXXVII, p. 13-29.
P. Dundulienė. Pagonybė Lietuvoje. – Vilnius, 1989.
S. Glemžaitė-Dulaitienė. Kupiškėnų senovė: Etnografija ir tautosaka. – Vilnius, 1958, p. 203-207. 2.
R. Merkienė. Gyvulių ūkis XVI–XX a. pirmoje pusėje: Etninės patirties ištakos. – Vilnius, 1989.
www.sekunde.lt/leidinys/sekunde/susitikimas-su-proteviu-draugu-padejeju-duonpelniu

Nuotrauka – Gabrielė Zen, iš www.realisbeautifulstock.lt/lt/vartotojas/gabriele-zen

Atnaujinta 2023 03 31