BALTŲ ŽENKLAI

Edukacinis užsiėmimas ,,BALTŲ ŽENKLAI“ (gali vykti nuotoliniu būdu)
Vaikams, jaunimui, suaugusiems

Veda  Eglė VINDAŠIENĖ

Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18
(Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose)

Kviečiame užsisakyti edukacinius užsiėmimus ir registruotis iš anksto, tel. 865208885, el.p. egle.vindasiene@ktkc.lt

Ar girdi, ar matai, kaip čiurlena vanduo ir plazdena ugnis lino audiniuose? Kaip žvengia arkliukai ir raitosi žalčiukai verpstėse, kaip auga gyvybės medeliai, čiulba paukšteliai rankšluostinėse, skryniose, ąsočiuose? Kaip sukasi baltiškoji saulytė, žydi lelijos popierinėse užuolaidėlėse, langinėse? Juk tai taip įdomu suprasti baltiškąjį ženkliuką ir surasti jį kiekviename buitiniame dirbinyje!

Daugiau apie baltų ženklus žiūrėti čia
V.Kašinsko paskaitos TAUTORAŠTIS

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 02 07