Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

Laisvės gynėjų diena

apie Sausio mėnesį daugiau… SKAITYTI

Šią dieną minimi lietuvių tautai tragiški įvykiai, tačiau tuo pačiu jie primena, kad bendrų siekių vedami Lietuvos žmonės gali susivienyti ir nulemti savo ir valstybės ateitį. Sausio 13 d. įvykiai parodė lietuvių apsisprendimą ir ryžtą gyventi nepriklausomoje, demokratinėje valstybėje.
1991 m. Sovietų Sąjunga kariniu perversmu mėgino atkurti sovietų valdžią Lietuvoje. Tai buvo atsakas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. aktą, skelbiantį, kad atstatomas 1940 m. Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Sovietų Sąjungos valdžia griežtai atsisakė pripažinti šį aktą ir nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Aukščiausiąjį įtampos tašką Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos santykiai pasiekė 1991 m. sausio 7–14 dienomis. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis per Lietuvos radiją ir televiziją pakvietė Lietuvos žmones ateiti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų palaikyti laisvės idėjos ir ginti atkurtos šalies nepriklausomybės. Žmonės iš visos Lietuvos važiavo į Vilnių ir budėjo prie strategiškai svarbių objektų. Vyko taikus Lietuvos žmonių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Parlamentą, Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus. Jiems užimti buvo pasitelktos Sovietų Sąjungos ginkluotosios pajėgos, Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenė, Valstybės saugumo ypatingosios paskirties pajėgos. Sausio 13 dienos naktį sovietinės kariuomenės kariai prie Televizijos bokšto bei Radijo ir televizijos komiteto pastatų nužudė 14 taikių žmonių ir 702 sužeidė. Pažymint Laisvės gynėjų dieną atiduodama pagarba žmonėms, kovojusiems ir žuvusiems už mūsų šalies laisvę, prisimenama, kad ją reikia saugoti ir ginti.

Atnaujinta 2023 02 14