EDUKACIJOS

 • Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
 • KTKC etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180
 • Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose arba nuotoliniu būdu
 • Dovilė Kulakauskienė
 • +370 679 36 718
 • dovile.kulakauskiene@ktkc.lt
 • Trukmė – 1 val.
 • Kaina:
 • 3 Eur vaikui/mokiniui
 • 1 Eur vaikui/mokiniui (su nuolaida)*
 • suaugusiam 5 Eur
 • suaugusiam (su nuolaida) 3 Eur*

Edukacinis užsiėmimas ,,Stebuklinės pasakos“

 

Edukaciniu užsiėmimu siekiame supažindinti moksleivius su vienu iš pasakojamosios tautosakos žanru – lietuviškomis liaudies pasakomis. Moksleiviai analizuodami pasakas bei kurdami jas patys ne tik mokysis atpažinti pagrindinius lietuvių liaudies pasakų bruožus, veikėjus bei paslėptas pasakų prasmes, bet ir suvoks save kaip lietuvių tautosakos puoselėtoją, tradicijų saugotoją ir skleidėją.

Registracija iš anksto tel. +370 679 36 718

 

 

 

PASTABOS:

*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.

*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

*Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

 

Atnaujinta 2023 05 05