• Kviečiame ugdymo įstaigų I-XII klasių ugdytinius ir jų šeimų narius registruotis ir dalyvauti respublikiniame projekte „GIMINĖS MEDIS-2020“, skirtame P. Galaunės 130-osioms gimimo metinėms ir Tautodailės metams paminėti. PLAČIAU       NUOSTATAI GM- 2020

Pasidalinkime savo šeimos tradicijomis: užrašykime šeimos narių pasakojimus, prisiminimus apie svarbius savo šeimos įvykius, aprašykime papročius, šeimos tradicijas, saugomas relikvijas (daiktai, tautodailės, meno kūriniai).

Projekto tikslas: skatinti jaunimą domėtis savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, saugoti tautos tapatumą, didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, lavinant meninius, kūrybinius gebėjimus.

Projekto uždaviniai, kūrybinių darbų temos. Projekto dalyviai gali rinktis bet kurią iš žemiau pateiktų kūrybinių darbų temų:
„Mano šeimos istorija“.
Surinkti kuo daugiau ir įdomesnės informacijos apie šeimą, tėvų, senelių kilmės ir gyvenamąją vietą, darbus, gyvenimo būdą, visuomeninę veiklą, iliustruojant nuotraukomis. Aprašyti šeimos tradicijas, papročius kalendorinių (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, Joninės ir kt.), valstybinių (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Mindaugo karūnavimo diena (himno giedojimo tradicija) ir kt.), šeimos švenčių (vestuvės, krikštynos, gimimo diena ir pan.) metu.
„Giminės medis“.
Nubraižyti, nupiešti ar kitomis meninėmis priemonėmis bei kompiuterinėmis programomis (genealoginė programa ir pan.) atlikti ir pateikti savo šeimos genealoginį medį. Jame prie kiekvieno giminės atstovo pažymėti gimimo, mirties, vedybų datas, gimimo ir gyvenimo vietą (rajonas, miestas, kaimas), palaidojimo vietą.
„Šeimos relikvija ir fotografija“.
Rasti šeimos albume esančias senas XX a.pradžios – vidurio nuotraukas, aprašyti juose įamžintus šeimos narius ar giminaičius, įvykius, vietoves, pastatus, užrašyti tikslias žmonių gimimo, mirties datas, vietą, gyvenamąją vietą.
Atskleisti vieną iš šeimos tradicijų – šeimos arba giminės tradiciją fotografuotis kartu, pateikiant kelerių metų nuotraukų koliažą ir parašant, kada, kokia proga ir kas fotografuota.
Fotografuoti šeimos, giminės nariams priklausiusius daiktus, tapusius šeimos relikvijomis, užrašyti jų istoriją, pažymėti iš kokios vietos jie yra, paaiškinti, kodėl šie daiktai yra branginami šeimoje.
„Giminės herbas“.
Pavaizduoti, nukopijuoti (jei giminė turi) arba sukurti naujai giminės herbą ir aprašyti jame esančius simbolius.

Informacija: www.ktkc.lt, metodininkė Jurgita Kilikauskienė, tel. +370 673 29741, el. p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Dalyvauk konkurse, prisek savo medžiagą

Dalyvauk
Šeimos relikvija ir fotografija
Laura Simonaitytė
IV g. kl.
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Čekiškė
Lietuva
VARDYNOS Lietuvoje gimusius kūdikius krikštydavo ir kartu suteikdavo vardą. Tėvams buvo svarbu, kad mažylis taptų doru, darbščiu, stipriu ir sveiku. Dauguma jų kūdikiui vardą parinkdavo šventą, tikėta, kad jis apsaugos nuo nelaimių. Vartant močiutės Nijolės Baltrūnienės (Venskūnaitės) nuotraukų albumą dėmesį patraukė trys nuotraukos. Juose aš pažinau savo senelius. O močiutė paaiškino, kad maža mergaitė sėdinti ant kelių ir lovytėje yra mano teta Edita. Kitoje nuotraukos pusėje radau užrašytą datą „1977 m. birželio 3 d.“. Močiutė man papasakojo, kad čia užfiksuota Vardynų šventė Čekiškėje. Nuotraukoje – metukų neturinti mano teta Edita Baltrūnaitė Rakauskienė (gim. 1976 m.), seneliai: Antanas Baltrūnas (miręs 2016 m.) močiutė Nijolė ir vardatėviai: Dalė Kuzmickaitė Grudinskienė (mirusi 2000 m.) ir Jonas Grudinskas. Teta (kūdikis), pasodinta į lovytę pradėjo žaisti su žaislais ir garsiai sava kalba kalbėti, todėl mano seneliai juokiasi. Vardynų šventė Čekiškėje buvo rengiama kartą metuose ir vaikai, gimę tais metais, buvo kviečiami su tėvais ir vardatėviais į šventę. Šventės metu moksleiviai deklamuodavo eiles, salėje iškilmingai vaikščiojo ,,gandras“ , mažyliai gaudavo dovanų, mamos – gėlių. Kviesdavo fotografą, kad užfiksuotų šventės akimirkas (deja, močiutė fotografo pavardės neprisimena, Čekiškėje jį Staseliu vadino). Vardynomis sovietmetyje buvo norima pakeisti krikštynas. Bet joms prigyti nepavyko ir jau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje Čekiškės miestelyje nebuvos rengiamos. Žiūrėdama į nuotraukas mačiau ir 8-ojo dešimtmečio madas: šukuosenas, vyrų ilgus plaukus ir drabužius. Vienos tradicijos mūsų visuomenėje prigyja, o kitos – ne. Tauta, kuri saugo savo tradicijas, papročius ir kalbą niekada neišnyks. Vardynos mūsų visuomenėje neprigijo, bet tai mūsų istorijos dalis, iš kurios mes galime paimti gražias akimirkas, šiltus prisiminimus.
Giminės medis
Justas Baltramiejūnas
8
Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla
Panevėžio r.
Lietuva
Domėtis savo giminės istorija mane paskatino mama. Konkurse „Giminės medis 2019" dalyvavau su savo pieštu giminės geneologiniu medžiu. Šiais metais siunčiu platformoje https://www.myheritage.lt/ sukurtą savo giminės medžio diagramą. Didžiuojuosi, kad mano šeimos atsektos ir užfiksuotos protėvių gimimo datos siekia net 1820 metus, o jų gyvenamoji teritorija yra apraizgiusi beveik visą Lietuvos teritoriją.
Giminės medis
Julija Pranciulytė
10 klasė
Garliavos Juozo Lukšos gimnazija
Kaunas
Lietuva
Paulius Pranciulis 2016-02-03 Rokas Pranciulis 2012-08-18 Karolis Pranciulis 2009-09-16 Julija Pranciulytė 2005-04-18 Saulius Pranciulis 1971-01-05 Alina Sirvydaitė-Pranciulienė 1975-09-18 Susituokė: 2004-11-20 Gintaras Jurkštas 1971-07-31 Vilma Sirvydaitė-Jurkštienė 1967-04-15 Susituokė: 1994-11-05 Julijonas Pranciulis 1942-02-05 Danutė Adomaitytė-Pranciulienė 1948-05-10 Susituokė: 1970-07-20 Arminas Pranciulis 1991-07-16 Agnė Pranciulienė 1991-02-23 Aleksas Pranciulis 2017-02-23 Agnė Pranciulytė 1996-12-28 Ajus Pranciulis 2020-04-13 Tomas Jurkštas 1995-06-28 Anicetas Adomaitis 1918-03-18 1968-02-17 Viktorija-Baranauskaitė Adomaitienė 1915-05-25 2005-02-09 Susituokė: 1940-05-12 Angelė Milčiūtė-Kasiulienė 1907-11-13 1988-07-15 Zenonas Kasiulis 1907-04-01 1971-09-27 Susituokė: 1927-08-22 Ona Kaikarytė-Pranciulienė 1910-05-08 1943-01-04 Klemas Pranciulis 1908-09-05 1945-06-08 Susituokė: 1934-11-08 Aleksandra Marmaitė-Sirvydaitė 1899-01-12 1983-02-16 Petras Sirvydas 1901-05-11 1965-09-21 Susituokė: 1928-05-12 Alvydas Pranciulis 1971-11-05 2019-02-17 Aušra Skėrytė-Pranciulienė 1974-06-01 2009-08-15 Susituokė: 1990-07-11 Irena Kasiulytė-Sirvydienė 1934-03-04 2005-08-09 Antanas Sirvydas 1936-04-14 2001-04-25 Susituokė: 1965-03-02
Šeimos relikvija ir fotografija
Gabrielė Zavadzkytė
7 kl.
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Čekiškė
Lietuva
ŠEIMOS RELIKVIJA – PROSENELĖS AUDEKLAI 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais. Taigi, susidomėjau, ar neturime savo giminių rate tautodailininkų? Tautodailininkais laikomi medžio drožėjai, mezgėjai, keramikai, pynėjai, karpinių meistrai bei kt. Paaiškėjo, kad – ne. O seniau? Pradedant simbolinę kelionę po savo šeimos praeitį man, Gabrielei Zavadzkytei (g. 2013), vienai iš jauniausių giminės medžio atžalėlių, teko nusileisti jos šakomis (mama Ligita Domanaitytė – Zavadzkienė g. 1977 ) žemyn ir nusliuogti kamienu (močiutė Elena Misevičiūtė – Domanaitienė ( g. 1956) ant žemės ir pakasinėti giliai po giminės medžio šaknimis (prosenelė Aleksandra Černeckaitė g. 1922-2004) gyvenusi Langakių kaime Kėdainių rajone). Iki tiek atvedė giminės medžio moteriškoji grandinė, kol pavyko rasti tai, ko ieškojau: močiutės namo palėpėje atidariusios senovinį prosenelės lagaminą – mūsų giminės „muziejuką“ – su močiute radome išlikusių lovatiesių, lininę staltiesę ir rankšluostį – išaustus iš vilnonių, šilkinių ir lininių siūlų. Tai tikri meno dirbiniai, sukurti prosenelės rankomis. Deja, austi iš savo mamos mano močiutė neišmoko. Kaip ji pasakojo, tai „buvo nemadinga“, o ir laiko bei noro neturėjo po sunkaus darbo kolūkyje. Susimąsčiau: „Tai kodėl savo mamos rankdarbius ji neišmetė kaip atgyveną, senieną, o saugojo tiek metų?“ „Tie daiktai – tarsi prisiminimas, ryšys su išėjusiais Anapilin brangiais žmonėmis. Kai būsi mano metų, suprasi .“ – pasakė ji. Suprantu jau ir dabar, kad šeimos relikvijos turi būti saugomos ir perduodamos iš kartos į kartą, nes tai neįkainuojamas turtas, kuriam vietos nors ir mažuose namuose turi atsirasti.
Dabrovolskių giminės herbas
Nojus Petrikas
7 kl.
Kauno r. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija
Čekiškė
Lietuva
DABROVOLSKIŲ GIMINĖS HERBAS Heraldikos specialistai ir istorikai teigia, jog naujųjų herbų kūrimas šiandien būdas užmegzti ryšį su protėviais. Populiarėjanti nekilmingos šeimos, giminės bei asmenų herbų kūrimo mada tėra primiršta sena, nes net ir viduramžiais herbus turėjo ne tik bajorai. Keturios Dobrovolskių giminės kartos gyveno Kauno r. Čekiškės seniūnijoje, per kurią teka upė – Dubysa (herbe mėlyna juosta). Mėlyna spalva yra dangaus ir jūros spalva. Ji susijusi simbolizuoja pasitikėjimą, ir tiesą. Mano senelių Rūtos (Stankūnaitės) ir Ričardo Dabrovolskių namus, kuriuose gyvenu su mama Lidija Dabrovolskyte – Petrikiene, supa pievos, o kiek toliau – miškas, todėl ir herbe dominuoja žalia spalva. Žalia spalva – gamtos spalva. Ji simbolizuoja augimą, harmoniją. Herbo dešinėje ir kairėje – javų varpos, nes proseneliai turėjo nuosavos žemės ir augino grūdines kultūras. Prosenelė Rožė Dabrovolskienė buvo audėja. Močiutė per Kūčių vakarienę ir Velykas šventinį stalą užtiesia jos austa linine staltiese. Močiutė ir mama dažnai pačios kepa duoną, kurią mėgsta visa mūsų šeima ir vaišinami atvykę giminaičiai. Mama ir jos brolis, mano dėdė Sigitas, yra profesionalūs kepėjai. Herbo viršuje – plytos, nes senelio Ričardo šeimos vyrai buvo statybininkai.
Giminės herbas
Vakarė Kaukėnaitė
7
Kauno r. Lapių pagrindinė mokykla
Lapių mstl., Kauno r.
Lietuva
Mūsų šeimos herbą kūriau naudodama heraldikai būdingus simbolius, ženklus ir spalvas, susijusius su mano šeimos narių pomėgiais, profesijomis, išsilavinimu. Aš ir mano šeima džiaugiamės savo šeimos herbu.
Mano šeimos istorija
Jurgita Staškūnaitė
I gimnazijos klasė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija
Kaunas
Lietuva
Ši istorija mūsų giminės lūpose gyvuoja jau daugiau nei šimtą metų. Tai tarsi kasdieninis priminimas, jog sunkiai dirbant galima pasiekti net ir didžiausias svajones. O viskas prasidėjo taip.
Mano šeimos istorija
Agnietė Zalepūgaitė
8c
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
Ukmergė
Lietuva
Šeimos narių gyvenimas, veikla, tradicijos.
Giminės medis
Kamilė Skučaitė
3 klasė
Kauno Juozo Urbšio progimnazija
Kaunas
Lietuva
Šeimos genealoginis medis
Giminės medis
Ugnė Staškutė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Ugnės giminės medis
Giminės medis
Saulė Gedminaitė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Saulės giminės medis
Giminės medis
Mėta Samonytė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Mėtos giminės medis
Giminės medis
Meda Petkevičiūtė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Medos giminės medis
Giminės medis
Luknė Gumbelevičiūtė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Luknės giminės medis
Giminės medis
Liepa Marija Tėvelytė
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Liepos Marijos giminės medis
Giminės medis
Kristupas Jakubovskis
5 klasė
LSMU gimnazija
Kaunas
Lietuva
Kristupo giminės medis