STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Vaikų tautinių šokių ansamblis „Kalvelis“
I grupė (jaunučiai)

Location, map, pin  Vieta: A. Stulginskio mokykla, Partizanų g. 152, aktų salė
alarm, clock, time   Laikas: Antradieniais ir ketvirtadieniais 16.30-17.30, 17.30-18.30 
chalkboard, teacher   Mokytojas: Darius Žilinskas
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 682 12 787
Kaina: 10 Eur/mėn.

II grupė (jaunučiai)

Location, map, pin  Vieta: Kauno šv. Kazimiero progimnazija Vandžiogalos pl. 51, aktų salė
alarm, clock, time   Laikas: Ketvirtadieniais ir penktadieniais 14.00-15.00, 15.00-16.00 
chalkboard, teacher   Mokytojas: Darius Žilinskas
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 682 12 787
Kaina: 10 Eur/mėn.

I grupė (jauniai)

Location, map, pin  Vieta: A. Stulginskio mokykla, Partizanų g. 152, aktų salė
alarm, clock, time   Laikas: Pirmadieniais ir trečiadieniais 18.00-19.00, 19.00-20.00 
chalkboard, teacher   Mokytojas: Darius Žilinskas
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 682 12 787
Kaina: 10 Eur/mėn.

Vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ programa skirta 6-19 metų vaikams ir mokiniams. Vaikų tautinių šokių ansamblyje „Kalvelis“ sudarytos sąlygos ugdytinių  laisvam etiškam bendravimui per etninę kultūrą. Programa skatinamas noras realizuoti save šokant meno kolektyve, suvokiant  tautinio tapatumo svarbą, populiarinant lietuvių liaudies šokį. Taip ugdomas charakteris, pasitikėjimas savimi, atkaklumas. Dalyvaudamas koncertinėje – visuomeninėje veikloje, ansamblio narys įdomiai, turiningai ir tikslingai praleis laisvalaikį, taps Dainų švenčių dalyviu, vyks į respublikinius ir tarptautinius festivalius, konkursus, dalyvaus kolektyvo renginiuose. Tai padės jam ateityje siekiant asmeninių tikslų ir suvokiant save kaip visuomenės narį.

Specialaus pasirengimo nereikia.

 

Trumpa istorija

Kauno tautinės kultūros centro vaikų tautinių šokių ansamblis „KALVELIS“ įsikūrė 1974 m., vadovaujamas garsios choreografės Danutės Petrauskaitės. Eilę metų kūrybingai ir nuoširdžiai dirbdama vadovė pasiekė, kad kolektyvas taptų žinomas ne tik savo mieste, bet ir Lietuvoje bei užsienyje. Danutė Petrauskaitė ansambliui vadovavo iki 1989 m.

1996 m. „Kalveliui“ pradėjo vadovauti žymus choreografas Kazimieras Kondratavičius ir choreografė Ilona Jakštytė.  Tuo metu ansamblis priklausė laisvalaikio centrui „Senasis Trestas“. „Kalvelio“ meno vadovu Kazimieras Kondratavičius ansamblyje dirbo iki 2004 m. Nuo 2004 m. iki 2019 m. lapkričio mėn. ansamblio meno vadove dirbo Ilona Jakštytė.

Nuo 2019 m. lapkričio mėnesio kolektyvo meno vadovas – Darius Žilinskas.

Nuo 2005 m.  „Kalvelis“ priklauso Kauno tautinės kultūros centrui. Šiuo metu ansamblyje šoka apie 80 šokėjų iš įvairių Kauno miesto mokyklų  bei darželių. „Kalveliui“ akomponuoja vaikų tautinės muzikos instrumentų orkestras ir vaikų vokalinė grupė.

2004 m., 2008 m., 2012 m. „Kalvelis“ dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“ ir visus kartus laimėjo III laipsnio diplomus.
Nuo 1997m. ansamblis dalyvavo visose Respublikinėse Moksleivių bei Pasaulio lietuvių Dainų šventėse, svarbiausiuose renginiuose Kauno mieste, Kauno miesto Dainų šventėse, kelionių maršrutai siekė daugelį užsienio šalių (Latvija, Lenkija, Vengrija, Bulgarija, Vokietija, Kroatija).

2018 birželio 9-10 d. „Kalvelio“ II gr. šokėjai dalyvavo festivalyje-konkurse Rygoje
,,Baltic Amber Ryga – 2018“, ir  laimėjo vieną pirmą ir vieną antrą vietas. Aplankėme Rygos zoologijos sodą, Rygos senamiestį, Jūrmalą.

„Kalvelio“ šokėjai dalyvavo 2018 m. Lietuvos Dainų šventėje „Vardan tos…“, šokių dienoje „Saulės rato ritimai“, Lietuvos futbolo stadione, Vilniuje.

2019 m. liepos 11-16 d. „Kalvelio“ I gr. šokėjai svečiavosi Slovakijoje, Spisška Stara Ves mieste.
Kėlėmės į kalnus, lindome į urvus, maudėmės ežere ir vandens parke, plaukėme plaustais, koncertavome.

Atnaujinta 2023 10 18