STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Tradicinių kanklių studija „Luotelė“
I grupė

Location, map, pin  Vieta: KTKC, A. Jakšto g. 18
alarm, clock, time   Laikas: Antradieniais 13.30-14.30; 14.30-15.30; Penktadieniais 16.00-17.00; 17.00-18.00
chalkboard, teacher   Mokytoja: Valė Dervinienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 618 42 667
Kaina: 10 Eur/mėn.

II grupė

Location, map, pin  Vieta: A. Stulginskio mokykla, Partizanų g. 152
alarm, clock, time   Laikas: Pirmadieniais ir antradieniais 13.45-14.45
chalkboard, teacher   Mokytoja: Audra Noreikaitė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 607 86 412
Kaina: 10 Eur/mėn.

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 6-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

Jaunosios kanklininkės dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse bei folkloro festivaliuose.

Atnaujinta 2023 03 15