STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Tradicinių kanklių studija „Luotelė“
Pagrindinis

Location, map, pin  Vieta: KTKC, A. Jakšto g. 18, III a. salė
alarm, clock, time   Laikas: Antradieniais 16.00-17.00, 17.00-18.00; Penktadieniais 15.00-16.00, 16.00-17.00
chalkboard, teacher   Mokytoja: Valė Dervinienė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 618 42 667
Kaina: 10 Eur/mėn.

Pradinis

Location, map, pin  Vieta: A. Stulginskio mokykla, Partizanų g. 152, 319 kab.
alarm, clock, time   Laikas: Antradieniais ir ketvirtadieniais 13.45-14.45 14.45-15.45
chalkboard, teacher   Mokytoja: Audra Noreikaitė
ic, fluent, phone, pagination, filled Telefono numeris: +370 607 86 412
Kaina: 10 Eur/mėn.

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 6-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

Jaunosios kanklininkės dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse bei folkloro festivaliuose.

Atnaujinta 2023 10 18