STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Liaudies instrumentų ansamblis „Linksmoji armonika“
  • Vieta: KTKC, A. Jakšto g. 18
  • Laikas: Antradieniais ir ketvirtadieniais 16.00-17.00, 17.00-18.00
  • Mokytojas: Algirdas Kasperavičius
  • Telefono numeris: +370 600 08 929
  • Kaina: 10 Eur/mėn.

Liaudies instrumentų ansamblio „Linksmoji armonika“ programa skirta 7-19 metų mokinių asmeninėms socialinėms, dalykinėms kompetencijoms ugdyti, saviraiškos poreikiams tenkinti per meninę – kūrybinę veiklą, grojant lietuvių tradicinę muziką dumpliniu instrumentu, armonika, ansamblyje ir individualiai, iš klausos ir natų.

Numatoma veikla leis atsiskleisti jaunos asmenybės kūrybingumui, meninei raiškai, skatins ugdytinio norą realizuoti save, puoselėti perteikiamas liaudiško muzikavimo tradicijas,  įgyti koncertinės patirties visuomeninėje veikloje, įdomiai, turiningai ir tikslingai praleidžiant laisvalaikį.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Jaunieji armonikieriai dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse, respublikiniuose konkursuose „Tramtatulis“ bei folkloro festivaliuose.

Atnaujinta 2023 10 18