FESTIVALIAI

  • XV Tarptautinis folkloro festivalis „BALTŲ RAŠTAI“
  • 2023 m. rugsėjo 21-22 d., 28 d., spalio 12, 20 d.

Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!
Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!

TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“     

Festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų, ji turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo suorganizuota pasitinkant Lietuvos vardo tūkstantmetį ir vadinosi „Pro tūkstantmečio vartus“.  Vėliau, pažymint Baltų vienybės dieną, šventė tapo Tarptautiniu vaikų ir jaunimo folkloro festivaliu „Baltų raštai“.

Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių – ryšius. Visos veiklos skatina dalyvius bei jų šeimų narius domėtis senąja mūsų  kalba, istorija, tautodaile, folkloru. Programa atspindi vietos papročius, autentiškas dainas, smulkiąją tautosaką, tradicinius šokius, ratelius, žaidimus. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.

XV Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai – 2023“, skirtas Žirgo metams, Kauno miesto uždarose ir atvirose erdvėse

2023 m. rugsėjo 21-22 d., 28 d., spalio 12, 20 d. BR-2023 NUOTRAUKŲ GALERIJA

ARCHYVAS-galerija žiūrėti

Kontaktai:

Vaida Kasparavičienė, direktorė
El. paštas vaida.kasparaviciene@ktkc.lt, tel. +370 673 29769

Judita Einikytė, meno vadovė
El. paštas judita.einikyte@ktkc.lt
Tel. +370 611 59 908

APIE FESTIVALĮ PROGRAMA

Atnaujinta 2023 09 29