EDUKACIJOS

 • Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18
 • Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose arba nuotoliniu būdu
 • Jurgita Kilikauskienė
 • +370 673 29 741
 • jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt
 • Trukmė – 1 val.
 • Kaina:
 • 5 Eur – vaikui/mokiniui
 • 3 Eur – vaikui/mokiniui (su nuolaida)*
 • 15 Eur – suaugusiam
 • 7,5 Eur – suaugusiam (su nuolaida)*

Programa skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniams. Apsilankę mūsų centre užsiėmimo dalyviai turi unikalią galimybę susipažinti su tradiciniais lietuvių, baltarusių ir kt. tautų šiaudų dirbiniais – sodais. Užsiėmimo metu šiuolaikinių technologijų pagalba pasakojama apie tradicinių sodų paskirtį ir prasmę, vėrimo ypatybes, papročius. Praktinio užsiėmimo metu versime sodą: kiekvienas dalyvis suvers po sodo detalę – reketuką, iš kurių surišime bendrą jūsų kolektyvo sodą, kuris į jūsų kolektyvą atneš bendrumo ir ramybės jausmą.

Ir suskrido mažieji paukšteliai į mūsų sodelį, čiulbavo ulbavo apie sodus šiaudinius, apie jų grožį ir prasmę paprotinę. Kiekvienas paukštelis uoliai darbavos – suvėrė savo sodelį – reketuką, o šie susipynė, susijungė į didelį dideliausią sodą, kuris neša bendrumą, ramybę. Tegul saugo mūsų namus!

Registracija iš anksto tel. +370 673 29 741

Kultūros pase 1-4 kl. mokiniams (užsakymo metu pasirinktoje vietoje) https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/5636
3-4 kl. mokiniams KTKC https://www.kulturospasas.lt/edukacijos/6139


PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.

*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

*Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

Atnaujinta 2024 05 08