DARBUOTOJAI

Kontaktų paieška:

VARDAS, PAVARDĖ PAREIGOS KURUOJAMOS SRITYS IŠSILAVINIMAS KONTAKTAI
Anančenkova Marina
Akompaniatorė
Akompanavimas liaudies šokių kolektyvui “Kalvelis”, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 600 74292
 • marina.anancenkova@gmail.com
Anusevičius Dainius
Ūkio darbuotojas
Centro pastatų stebėjimas, būklės įvertinimas. Įrenginiuose įvykusių gedimų pašalinimas, viešųjų pirkimų dėl ūkio reikmėms būtinų prekių, paslaugų, darbų įsigijimo inicijavimas, perduoto inventoriaus, medžiagų apskaita

Aukštesnysis

 • +370 678 35515
Bružaitė Vaiva Marija
Neformaliojo švietimo mokytoja, meno vadovė
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Vidurinis

 • +370 603 05127
 • vm.bruzaite@gmail.com
Chockevičius Gintaras
Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 673 15826
 • chockevicius@gmail.com
Dailydėnienė Jūratė
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 603 26943
 • jurate.dailydeniene@gmail.com
Dervinienė Valė
Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 618 42667
 • vale.derviniene@gmail.com
Diedonienė Greta
Dokumentų specialistė
Centro dokumentų parengimas, valdymas, tvarkymas, apskaita, darbas su DVS Kontora ir Personalo sistemomis

Aukštasis

 • +370 679 86427
 • greta.diedoniene@ktkc.lt
Einikytė Judita
Neformaliojo švietimo mokytoja, metodininkas
Neformaliojo ugdymo proceso (etninė kultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Atsako už vykstančių renginių organizavimą. Organizuoja edukacinę veiklą.

Aukštasis

 • +370 611 59908
 • judita.einikyte@ktkc.lt
Goscevičius Jokūbas
Neformaliojo švietimo mokytojas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 655 97535
 • jokubasgosc@gmail.com
Ilekis Vitas
Neformaliojo švietimo mokytojas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 641 49289
 • goinsane100@gmail.com
Jakubčionis Lukas
Neformaliojo švietimo mokytojas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 633 27743
 • ljakubcionis@gmail.com
Kasperavičius Algirdas
Neformaliojo švietimo mokytojas metodininkas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 600 08929
 • algirdaskasp@gmail.com
Kepežinskienė Gražina
Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 676 12831
 • grazina.kepezinskiene@gmail.com
Kilikauskienė Jurgita
Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė, metodininkas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už padėkų parengimą ir įstaigos knygų fondą.

Aukštasis

 • +370 673 29741
 • jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt
Kliucevičiūtė-Mikulskienė Kristina
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 622 61775
 • kristina.mikulskiene@gmail.com
Kvietkienė Nijolė
Metodininkas
Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe, atsako už darbą su mokinių registru, mokinių dokumentų tvarkymą

Aukštasis

 • +370 673 29730
 • nijole.kvietkiene@ktkc.lt
Kudžmaitienė Dalia Neringa
Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 612 76267
 • daliakudzm@gmail.com
Kulakauskienė Dovilė
Neformaliojo švietimo mokytoja, metodininkas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe.

Aukštasis

 • +370 679 36718
 • dovile.kulakauskiene@ktkc.lt
Levinskienė Inga
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 652 00759
 • ingatw@gmail.com
Mieliauskaitė Greta
Technikė, Informacinių technologijų sistemų administratorė
Centro organizuojamų renginių įgarsinimo ir apšvietimo bei informacinės aparatūros priežiūra.

Aukštasis

 • +370 679 36861
 • mieliauskaiteg@gmail.com
Mikalauskienė Rolanda Rita
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 610 42263
 • rolanda8812@gmail.com
Mikalajūnaitė Violeta
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 680 41834
 • mikalajunaite@gmail.com
Miškinienė Jolanta
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 672 20851
 • miskinienejolita@yahoo.com
Morkeliūnas Justas
Neformaliojo švietimo mokytojas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 694 67632
 • justinis1234@gmail.com
Noreikaitė Audra
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 607 86412
 • aunor66@gmail.com
Olšauskaitė Augustė
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 648 00514
 • augustemaine@yahoo.com
Pečiūnaitytė Serena
Neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 612 71281
 • serena.peciunaityte@gmail.com
Pikturnienė Beatričė
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 682 23108
 • beatricestanaityte@gmail.com
Rutkauskaitė Jovita
Neformaliojo švietimo mokytoja, metodininkė
Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, dalyvauja komisijų darbe

Aukštasis

 • +370 603 92953
 • jovita.rutkauskaite@ktkc.lt
Trimailovienė Jūratė
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 682 16181
 • juratetrim@gmail.com
Vainauskienė Daiva
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 615 53845
 • daiva101@gmail.com
Vaitkevičiūtė Irena
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 601 02551
 • irena.vaitkeviciute@gmail.com
Vindašienė Eglė
Neformaliojo švietimo mokytoja ekspertė, metodininkas
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Vykdo edukacinę veiklą, atsako už jai priskirtų renginių organizavimą, Centro viešuosius ryšius, dalyvauja komisijų darbe

Aukštasis

 • +370 679 36715
 • egle.vindasiene@ktkc.lt
Vladičkienė Inga
Neformaliojo švietimo mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 601 16003
 • vladickiene@yahoo.com
Zaukienė Drąsutė
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso (etnokultūra) organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 679 68024
 • zaudraa@yahoo.com
Žilinskas Darius
Meno vadovas
Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 682 12787
 • dariuszilinskas81@gmail.com
Žūtautienė Renata
Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja
Neformaliojo ugdymo proceso organizavimas, metodinė veikla, mokinių saugumo užtikrinimas, Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

Aukštasis

 • +370 685 72257
 • renatele0510@gmail.com

Atnaujinta 2024 04 10