NAUJIENOS

Gruodžio 7 d. Kauno tautinės kultūros centras, drauge su Kauno švietimo inovacijų centru ir partneriu, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodiniu būreliu, organizavo VI-osios etninės kultūros olimpiados Kauno ratą.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes. Šeštosios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados tema – „Kalendoriniai papročiai ir liaudies kūryba“.

Formaliajame švietime etninė kultūra nėra dėstoma kaip savarankiškas dalykas – ji integruota į muzikos, lietuvių kalbos, istorijos, kitas pamokas – todėl esame iš visos širdies dėkingi savo
darbui bei krašto kultūrai atsidavusiems mokytojams, entuziastingai metai iš metų ruošiantiems dalyvius olimpiadai. Šiais metais Kauno rate dalyvavo 8 mokiniai.

Tariame ačiū kompetentingai komisijai, kuri su atsakomybe, profesionalumu ir gera nuotaika vertino Kauno rato dalyvių pristatymus. Komisiją sudarė:
Komisijos pirmininkė, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto, Kultūrų studijų katedros lektorė Dr. Giedrė Barkauskaitė;
Etninės kultūros mokytoja ekspertė Vilija Kepežinskienė;
Etnomuzikologė, Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriaus muziejininkė Dr. Laura Lukenskienė;
KTKC direktorė, Kauno etninės kultūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Etninės kultūros globos tarybos narė Vaida Kasparavičienė;
Tradicinių amatų meistrė Vilija Ratautienė.

Žinoma, labiausiai džiaugiamės vaikais ir jaunimu, net modernioje kasdienybėje nenusigręžiančiu nuo etninės kultūros!

Rezultatai – jau netrukus Kauno švietimo inovacijų centro svetainėje.

Atnaujinta 2023 12 11