NAUJIENOS

Už girių girių ugnelė degė
Ei, kalėda, kalėda.
Pas tą ugnelę broliai žirgus ganė
Ei, kalėda, kalėda.
Broliai pamigo, žirgai pabėgo
Ei, kalėda, kalėda.
O ir nubėgo į tėvo dvarą
Ei, kalėda, kalėda.
Atvažiavo važiai, tėvulio važiai
Ei, kalėda, kalėda.
Ei, ką parvešit, manei brolaliai,
Ei, kalėda, kalėda.
O mes parvešim baltų belynų,
Ei, kalėda, kalėda.
Baltų belynų, mergoms prausynų
Ei, kalėda, kalėda.

Adventas – laukimo, ramybės ir susikaupimo metas. Šaltų ir tamsių dienų apsupti mes ieškome šilumos ir jaukumo. Rodos, visas oras prisipildo vilties, džiaugsmo, gyvasties. Tai šviesos ir grįžtančios Saulės laukimas.

Kauno tautinės kultūros centras tradiciškai kvietė miesto bendruomenę pabūti kartu šventėje ir pasisemti vidinės ramybės Kauno miesto ir rajono folkloro ansamblių advento dainų ir giesmių koncerte „Už girių girių“. Šiame tradiciniame renginyje Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje dalyviai malda ir giesme įprasmino rimties laikotarpį.

Koncerte skambėjo kalėdinio laikotarpio dainos ir giesmės. Bažnytines giesmes „Liūlia, Jėzuli“, „Ėjo Marija“, „Marių vidurėly“, „Varvinkit rasą“ papildė senosios lietuvių dainos, kuriose „atlekia alnis“, „atvažiuoja kalėda“, apdainuojami žvėreliai ir paukšteliai bei bernelis su mergele. Koncertas tradiciškai buvo užbaigiamas ir bendra daina „Už girių girių ugnelė dega…“, kurią atliko visi susirinkusieji.

Ugnis – šviesos, gėrio, širdingo ir atviro tikėjimo simbolis. Ji saugo, apšviečia mūsų širdis ir veda teisingumo keliu. Sušildo ne tik namų židinį, bet ir praskaidrina žmogaus būtį. Koncerto vedėjai Judita Einikytė ir Jonas Misevičius organizatorių vardu šiltai dėkojo už nuoširdžią bendrystę ir dovanojo rankų darbo bičių vaško žvakes folkloro ansambliams: „Kupolė“, „Piliarožė“, „Liktužė“, „Gadula“, „Sasutalas“, „Ratilėlis“, „Jotija“, „Slaunos su škarpetkutėm“, „Uosinta“, „Samylų senoliai“, „Alda“, „Žaisa“, „Bitula“, „Luotelė“, Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos tradicinių kanklių ansambliai.

RENGINIO AKIMIRKOS

Atnaujinta 2023 12 11