NAUJIENOS

Etninės kultūros globos tarybos

SEMINARAS

Lietuvos etnografinių regionų pažinimo įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą (pasirengimas V Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadai)

2022 m. spalio 13 d.

Kauno tautinės kultūros centras (Adomo Jakšto g. 18, Kaunas)

 Zoom platforma (nuoroda bus išsiųsta prisiregistravusiems asmenims)

PROGRAMA

VAIZDO ĮRAŠAI – pranešimai

11.30–12.00 Seminaro dalyvių registracija.

12.00–14.45      I sesija

12.00–12.05 Įžanginis žodis.

12.05–13.05 Regioniniai kaimo bendruomenės papročiai (dr. Žilvytis Šaknys, Lietuvos istorijos institutas).

13.05–13.45 Muzikos instrumentai kaip regioninės ir tautinės kultūrinės tapatybės ženklai (doc. dr. Gaila Kirdienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

13.45–14.45 Lietuvos etnografinių regionų kulinarinio paveldo ypatumai (Nijolė Adukonienė, Kaišiadorių muziejus).

14.45–15.30 Pietų pertrauka

15.30–18.00 II sesija 

15.30–16.20 Tradicinės architektūra (dr. Rasa Bertašiūtė, Lietuvos liaudies buities muziejus).

16.20–16.40 Atnaujintos Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados sąlygos. Etninės kultūros bendrųjų ugdymo programų projekto pristatymas (Rūta Čėsnienė, Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga).

16.40–17.10 Antrosios Olimpiados užduoties vertinimo ypatumai (doc. dr. Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos taryba).

17.10–18.00 Diskusijos.

 Dalyviams bus išduodai Kauno švietimo inovacijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai

V Olimpiados tema – „Etnografiniai regionai: tradicinė muzika, tautiniai drabužiai, tradicinė architektūra, kulinarinis paveldas, regioniniai papročiai“. 

Atnaujinta 2023 01 11