Viešieji pirkimai

Kauno tautinės kultūros centras -viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo tvarką nustatantys vidaus dokumentai:
KTKC viešųjų pirkimų tvarkos aprašas 2017-12-29  redakcija 2019-09-16
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas_2010-04-20.
KTKC supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2017-03-06 redakcija (Neteko galios)

Ataskaitos:
2017 m. Ataskaita (Atn-3 forma)pdf
2016 m. Ataskaita (At-6 forma).pdf
2015 m. Ataskaita (At-6 forma).pdf

Viešųjų pirkimų planas:
2022 m. numatomų VP planas VIPIS_

2021 m. VP plano papildymas
2021 m. numatomų pirkimų planas
2020 m. numatomų pirkimų planas
2019 m. numatomų VP planas
2019 m. VP plano keitimas Nr. 1 2019 03 18
2019 m. VP plano papildymas 2019-05-23
2018 m. numatomų VP plano papildymas_2018-12-19.pdf
2018 m. numatomų VP plano papildymas_2018-12-21 .pdf
2017 m. numatomų VP planas
2016 m. numatomų VP plano papildymas_2016-05-17.pdf
2016 m. numatomų VP plano papildymas_2016-04-26.pdf
2016 m. numatomų VP plano papildymas_2016-04-13.pdf
2016 m. numatomų VP plano papildymas_2016-03-18.pdf
2016 m. numatomų VP planas.pdf

Informacija apie mažos vertės pirkimus:

2017_birzelis.pdf
2017_geguz.pdf
2017_balandis.pdf
2017_kovas.pdf
2017_vasaris.pdf
2017_sausis.pdf
2016_gruodis.pdf
2016_lapkritis.pdf
2016_spalis.pdf
2016_rugsejis.pdf
2016_rugpjutis.pdf
2016_liepa.pdf
2016_birzelis.pdf
2016_geguzis.pdf
2016_balandis.pdf
2016_kovas.pdf
2016_vasaris.pdf
2016 sausis.pdf
2015 gruodis.pdf
2015 lapkritis.pdf
2015_spalis.pdf
2015_rugsejis.pdf
2015_rugpjutis.pdf
2015_liepa.pdf
2015_birzelis.pdf
2015_geguze.pdf
2015_balandis.pdf
2015_kovas.pdf
2015_vasaris.pdf
2015_sausis.pdf

 

Atnaujinta 2022 03 23