Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Kauno miesto administracijos direktoriaus įsakymas dėl programų akreditacijos 2018 m.

Higienos normos

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022

​Sprendimas dėl ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarko aprašo patvirtinimo 2012-06-28 Nr. T-353

Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas ​neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2012-06-28 Nr. T-353

Neformalusis ugdymas Kaunas

Švietimo ir mokslo ministerija Neformalusis ugdymas

Mokesčiai už paslaugas:

Kauno miesto savivaldybės sprendimas dėl mokėjimo tvarko aprašo patvirtinimo 2014-10-16 Nr. T-461

Kauno miesto savivaldybės sprendimas dėl mokėjimo tvarkos aprašo (2014-10-16 Nr. T-461) pakeitimo 2018-11-13 Nr. T-571

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašas

Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą mokėjimo tvarkos aprašas 2018-11-13 sprendimo Nr. T-571 redakcija

Atlyginimo dydis už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą  2014 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. T-461 priedas

Tvarkos aprašas(2014-10-16 Nr. T-461) pakeistas miesto Tarybos 2015-04-02 sprendimu Nr. T-155  

Tvarkos aprašas(2014-10-16 Nr. T-461) pakeistas miesto Tarybos 2016-02-02 sprendimu Nr.T-44

Tvarkos aprašas (2014-10-16 Nr. T-461) pakeistas Tarybos 2018-04-24 sprendimu Nr. T-195

Sprendimas (2019-03-26 Nr.  T-129) Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo

Sprendimo Nr. T-129 Priedas atlyginimas už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas

Dėl NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutarčių galiojimo termino

Atnaujinta 2019 04 23