Planavimo dokumentai

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2022-2024 m. KTKC strateginis veiklos planas

2019-2021 m. KTKC strateginis planas

______________________________________________________________________________

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO VEIKLOS PLANAI

KTKC 2021 m. veiklos planas
KTKC 2022 m.veiklos planas 

KTKC 2021-2022 m.m. ugdymo planas
______________________________________________________________________________

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO STUDIJŲ, ANSAMBLIŲ  TVARKARAŠČIAI

 Tvarkaraštis  2022 02 01

______________________________________________________________________________

 

Atnaujinta 2022 06 28