Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-12-31
Biudžeto  išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-06-30
  Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2021-03-01


Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-03-31 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-06-30
Biudžeto  išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-09-30
Biudžeto išlaidų  sąmatos vykdymo ataskaitos 2020-12-31

_________________________________________________________________________

Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-03-31
Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-06-30
Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-09-30
Biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitos 2019-12-31 


 

2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 1 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2 ketvirčio ataskaita

2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 3 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 4 ketvirčio ataskaita

2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biužetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita

2016 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos


2016 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų  sumų ataskaita
2018 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

Atnaujinta 2022 01 24