STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Folkloro ansamblis „Sodailio“
  • Vieta: Žaliakalnio progimnazija, Širvintų g. 15
  • Laikas:
  • Antradieniais 14.30-15.30; 15.30-16.30; Penktadieniais 14.00-15.00; 15.00-16.00 (I grupė)
  • Antradieniais 16.30-17.30; 17.30-18.30; Penktadieniais 16.00-17.00; 17.00 -18.00 (II grupė)
  • Mokytoja: Jūratė Dailydėnienė
  • Telefono numeris: +370 603 26 943
  • Kaina: 10 Eur/mėn.

Folkloro ansamblio „Sodailio“ programa skirta 6-19 metų vaikų ir mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, plėtojant komunikacines, asmenines ir pilietines kompetencijas, folklorinio muzikavimo gebėjimus,  atliekant šiuolaikines ir senąsias lietuvių liaudies dainas, muzikuojant įvairiais muzikos instrumentais. Užsiėmimių metu ugdomos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, gebėjimas organizuoti ir vesti, savarankiškai atlikti lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokius. Visa tai sprendžiant kūrybiškai, pasitikint savimi ir aplinkiniais, siekiant pažinti savo tautos dvasinę kultūrą, dorines vertybes, įtraukiant šiuolaikines priemones. Ugdytiniai turiningai leis laiką neformalioje aplinkoje (užsiėmimuose, popietėse, vakaronėse, kūrybinėse stovyklose), dainuos, dalyvaus koncertinėje veikloje, sustiprins save kaip asmenybę, suvokiančią tautinio tapatumo prasmę.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Trumpa istorija

Kauno tautinės kultūros centro jaunimo ansamblis „Sodailio“ gyvuoja nuo 2009 metų. Ansamblis aktyviai dalyvauja tautinės kultūros centro veikloje, Kauno miesto kultūriniame gyvenime. 2014 m. lapkričio 19 d. Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18, vyko „Sodailio“ kompaktinės plokštelės pristatymas. Vadovės: Vita Braziulienė, Daugailė Braziulytė

2022 m. birželio 10 d. folkloro ansamblis „Sodailio“ koncertavo Kauno Žaliakalnio progimnazijoje renginyje „Pasitikime vasarą muzikoje“. Mokinių akyse spindėjo džiaugsmas. Šiais mokslo metais koncertavo iš Ukrainos Poltavos miesto du mokiniai sesuo su broliu, kurie džiaugsmingai įsiliejo į mūsų grojančių mokinių būrį.

Atnaujinta 2023 03 15