ŠIAUDINIAI DIRBINIAI. SODAI

Ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių vaikams, pagrindinio ugdymo mokiniams
Veda Jurgita KILIKAUSKIENĖ

Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18
(Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose arba nuotoliniu būdu)

Kviečiame užsisakyti edukacinius užsiėmimus ir registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Programa ,,ŠIAUDINIAI DIRBINIAI. SODAI“ skirta pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniams. Apsilankę mūsų centre užsiėmimo dalyviai turi unikalią galimybę susipažinti su tradiciniais lietuvių, baltarusių ir kt. tautų šiaudų dirbiniais – sodais. Užsiėmimo metu šiuolaikinių technologijų pagalba pasakojama apie tradicinių sodų paskirtį ir prasmę, vėrimo ypatybes, papročius. Praktinio užsiėmimo metu versime sodą: kiekvienas dalyvis suvers po sodo detalę – reketuką, iš kurių surišime bendrą jūsų kolektyvo sodą, kuris į jūsų kolektyvą atneš bendrumo ir ramybės jausmą.

Ir suskrido mažieji paukšteliai į mūsų sodelį, čiulbavo ulbavo apie sodus šiaudinius, apie jų grožį ir prasmę paprotinę. Kiekvienas paukštelis uoliai darbavos – suvėrė savo sodelį – reketuką, o šie susipynė, susijungė į didelį dideliausią sodą, kuris neša bendrumą, ramybę. Tegul saugo mūsų namus!

Sodai Lietuvoje ir pasaulyje labai vertinami Video žiūrėti

________________________________

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

 

Atnaujinta 2022 04 06