Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

KTKC direktoriaus 2023 m. rugsėjo 8 d. V- 94 (1.3) įsakymu  nuolatinai veikiančios komisijos:

1.1. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją:

Komisijos pirmininkė – Greta Diedonienė, dokumentų specialistė

Nariai:
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė

1.2. Ilgalaikio turto ir atsargų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

1.3. Darbų – paslaugų priėmimo:

Komisijos pirmininkė – Radvilė Makaveckienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

KTKC direktoriaus 2023 m. gegužės 11 d. V- 44 (1.3) įsakymu  nuolatinai veikiančios komisijos:

1. Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos primininkas – Virginijus Sivolovas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Nariai:
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

2. Pretenzijų nagrinėjimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Eglė Vindašienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė

KTKC direktoriaus  2023 m. d.  V- (1.3) įsakymu veikianti komisija

Centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Jurgita Kilikauskienė , metodininkė

Nariai:
Zita Jakinevičienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Gvidas Latakas, mokytojas

Atnaujinta 2023 09 15