Komisijos ir darbo grupės

Komisijos ir darbo grupės

KTKC direktoriaus 2022 m. vasario  28 d. V- 42 (1.3) įsakymu  nuolatinai veikiančios komisijos:

1.1. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją:

Komisijos pirmininkė – Greta Diedonienė, dokumentų specialistė

Nariai:
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

1.2. Ilgalaikio turto ir atsargų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

1.3. Saugiųjų ir numeruotų blankų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė
Greta Diedonienė, dokumentų specialistė

1.4. Darbų – paslaugų priėmimo:

Komisijos pirmininkė –  Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė
Dovilė Kulakauskienė, metodininkė

1.5. Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos primininkas – Virginijus Sivolovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė

1.6. Pretenzijų nagrinėjimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Eglė Vindašienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė

KTKC direktoriaus  2020 m. gruodžio  16 d.  V- 175-1 (1.3) įsakymu veikianti komisija

Centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo komisija:

Komisijos pirmininkė -Jurgita Kilikauskienė , metodininkė
Nariai:
Zita Jakinevičienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Gvidas Latakas, mokytojas

Atnaujinta 2023 03 09