Išskutinėk/išraižyk savo margutį!

Vienas iš tradicinių kiaušinių marginimo būdų yra skutinėjimas. Manoma, kad dažniau kiaušinius skutinėdavo vyrai, o vašku margindavo moterys.

Skutinėjami virti, viena spalva nudažyti kiaušiniai. Tokie margučiai visada yra dvispalviai: fono spalva ir baltas raštas. Kiaušinius dažydavo tamsesnėmis, sodresnėmis spalvomis, kad išsiskirtų skutinėtos smulkiausios ornamento detalės. Skutinėti margučiai pasižymi grakščia, lengva piešimo linija, raštas labiau susmulkinamas, susideda iš grafiškų, kampuotų linijų. Ornamentas priklauso nuo skutinėtojo įgūdžių ir kūrybingumo, dažniausiai buvo vaizduojami įvairūs augalai ir geometriniai motyvai.

Skutinėjama su adata, skustuvu, peiliuku ar kitu aštriu daiktu, gali būti specialiai skutinėjimui skirtas įrankis. Nuo pasirinkto įrankio priklauso išbraižomo rašto linijų storis ir taisyklingumas, piešinio dydis ir ornamento tikslumas. Ypač lengvi, plonų linijų raštai išbraižomi adata.

Skutinėjant būdingi keletas rašto komponavimo principų:

1) margutis, kuris dalijamas į dvi lygias dalis išilgai. Raštas išdėstomas abiejose kiaušinio pusėse per vidurį;

2) margutis padalinamas į dvi dalis skersai ir išskutinėjami abu kiaušinio galai;

3) margutis papuošiamas juostiniu ornamentu. Viduryje išdėstomas platus juostinis raštas, o kiaušinio galai lieka nemarginti. Jei raštas siauresnis, tai kiaušinio galuose išmarginamos saulutės ar kitokie panašūs deriniai. Rečiau juosta išdėstoma įstrižai kiaušinio;

4) margintų kiaušinių raštas marginamas pradedant nuo kiaušinio galo ar abiejų galų;

5) esama ir tokių margučių, kurių negalima priskirti nei vienai iš ankstesnių būdų, taip pat skutinėtų siužetiniais piešiniais.

UŽDUOTIS: išskutinėk/išraižyk savo margutį.

Literatūra: 1. Lietuvių šventinis kalendorius. – Vytauto Didžiojo universitetas, „Versus aureus“, 2014. 2. Velykų margučiai. Sud. A.Vaicekauskas. – Kaunas, „Šviesa“, 2006. 3. Bazarienė D. Bazaraitė E. Savas margutis. – „Dvi tylos“, 2019. 4. www.limis.lt

Parengė – KTKC metodininkė Jurgita Kilikauskienė

Atnaujinta 2022 04 11