KEIČIASI MOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA IR ĮKAINIAI NUO 2022 M.

Kauno tautinės kultūros centro  bendruomenės dėmesiui!

Nuo 2022 m. sausio 1 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 14 d. sprendimu  Nr. T-381   keičiasi  mokesčio už neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas tvarka.

Mokėjimo tvarka

Įkainiai

Primename, kad neformaliojo švietimo programų mokiniams yra galimybė panaudoti NVŠ lėšų krepšelį, kuris kompensuoja 10 €.

Atnaujinta 2021 12 02