Seku seku pasaką: stebuklinės pasakos

Edukacinis užsiėmimas ,,STEBUKLINĖS PASAKOS“

Vaikams ir jaunimui

Veda metodininkė Dovilė KULAKAUSKIENĖ

Edukaciniu užsiėmimu siekiame supažindinti moksleivius su vienu iš pasakojamosios tautosakos žanru – lietuviškomis liaudies pasakomis. Moksleiviai analizuodami pasakas bei kurdami jas patys ne tik mokysis atpažinti pagrindinius lietuvių liaudies pasakų bruožus, veikėjus bei paslėptas pasakų prasmes, bet ir suvoks save kaip lietuvių tautosakos puoselėtoją, tradicijų saugotoją ir skleidėją.

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180), Kauno m. ir raj. švietimo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal atskirą susitarimą.

___________________________________________

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

 

Atnaujinta 2022 02 09