Kvietimas – Etninės kultūros olimpiada

Kviečiame Kauno miesto visų tipų mokyklų 5-12 klasių moksleivius dalyvauti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje!

Etninės kultūros olimpiada rengiama jau ketvirtajį kartą, pirmąjį etapą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,  Kauno tautinės kultūros centras, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.

Primename, kad pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. V-651 Etninės kultūros olimpiados laimėtojai galės gauti papildomų balų stodami į aukštąsias mokyklas (papildomi taškai bus pridedami Olimpiados 1–3 vietų laimėtojams (10–12 klasių) stojant  į bet kurią aukštąją mokyklą, į bet kurią programą. Pirmos vietos laimėtojai gaus 1,5 papildomo taško, antros vietos – 1 tašką, trečios vietos – 0,5 taško. Kelių olimpiadų laimėtojams gali būti pridėta iki 2,5 papildomo taško).

Etninės kultūros olimpiada jau tampa žinoma ir vertinama: populiarus visuomenėje žurnalas „Reitingai“ 2021 metų Nr. 1 (15) tarp išskirtinių mokyklų pasiekimų menų olimpiadose ir konkursuose mini ir Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadą. Žurnale pateikiami 2019–2020 metais vykusios Olimpiados (II Olimpiados) šalies turo rezultatai – išvardintos laureatus parengusios mokyklos.

2021 m. spalio 7 d. organizuojamas EKGT  seminaras mokytojams, rengiantiems mokinius Olimpiadai, vertinimo komisijų nariams bei kitiems specialistams. Vyks tiesioginė transliacija Youtube ir Zoom platformoje.

Registracija į mokymus pradėdama vykdyti 2021 m. rugsėjo mėn. internetinėje svetainėje www.kpkc.lt

Olimpiada vyks 2021 m. gruodžio 9 d. (ketvirtadienį) Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g.18, Kaunas (atsižvelgiant į epidemiologines sąlygas, gali būti organizuojama  nuotoliniu būdu).

Platesnė informacija bus paskelbta 2021 m. rugsėjo mėn. internetinėje svetainėje www.ktkc.lt

  • Sekite informaciją Kauno tautinės kultūros centro internetinėje svetainėje www.ktkc.lt, Etninės kultūros globos tarybos internetinėje svetainėje www.ekgt.lt, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro internetinėje svetainėje www.lmnsc.lt.

Etninės kultūros olimpiados pirmąjį etapą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno tautinės kultūros centras, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

Informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Kasparavičienė, tel. +37067329769, el. p. vaida.kasparaviciene@ktkc.lt

Atnaujinta 2021 06 17