Tautinių juostų paroda „Ženklų dermė“

Tautinių juostų paroda „Ženklų dermė“

Kauno tautinės kultūros centre gegužės – birželio mėn. eksponuojama jungtinė juostų audėjų paroda

JUOSTŲ GALERIJA        paroda -VAIZDO ĮRAŠAS

Kauno tautinės kultūros centro II aukšte veikia tradicinių juostų paroda „Ženklų dermė“. Čia savo pastarųjų metų austinį derlių eksponuoja penkios juostų audėjos: Irena Balčienė, Jūratė Mieldažienė, Birutė Račkaitienė, Nora Norkutė ir Inga Nėnienė. Dauguma juostų austos archainiu audimo būdu – vijimu. Audžiant šiuo būdu, juostų siūlai vejami ir kilnojami keturkampių kortelių. Jų kampuose yra skylutės pro kurias tam tikra tvarka perverti siūlai, o jų sukimas sukuria virvelinę faktūrą.  Ši vijimo technika audėjoms teikia didelę erdvę raštų ir ženklų komponavimui bei savito meninio skonio  atsiskleidimui.  Juostų raštuose išaudžiami tiek elementarūs išilginiai, skersiniai dryželiai, varnelės, rombeliai, tiek ir sudėtingi geometriniai, zigzagų, žirgelių, rombų su atšakėlėmis, išplėtotų svastikų ženklai. Kitaip nei austinėse-rinktinėse juostose, čia svarbų vaidmenį vaidina ir spalvų deriniai. Pasirinkto pluošto, spalvų ir ženklų visumoje suskamba naujai interpretuotos tradicijos ženklų dermė. Audimas vytiniu būdu XX amžiuje jau buvo beveik užmirštas, o atgaivintas paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje. Vytinės juostos bene vienintelės iš etnografinių juostų rūšių audėjų išmonės dėka įgavo daug naujų spalvinių derinių ir raštų pavidalų. Svarbus šių juostų elementas yra kutai ir bumbulai, kurie juostoms teikia papildomo žavesio ir žaismingumo. Audėja Birutė Račkaitienė gilinasi į rečiau šiomis dienomis juostose aptinkamą geometrinio rašto išrinkimą veriant į korteles po du siūlus. Šią jos veiklą šiais metais remia Lietuvos kultūros taryba ir čia ji pristato veiklos rezultatus. Įdomios nuostatos laikosi audėja Jūratė Mieldažienė – jos juostos austos iš žmonių padovanotų siūlų. Inga Nėnienė pagrindiniu leitmotyvu renkasi žalią spalvą ir plėtoja „eglutės“, „gyvybės medelio“ motyvą. Solidžia ženklų įvairove ir faktūra pasižymi Irenos Balčienės juostos. Viena autorė Nora Norkutė eksponuoja ir pintines juostas, kurioms būdinga ryškios spalvos ir abstraktūs susikryžiuojančių linijų rombiniai raštai. Visos audžiančios moterys kuria savitą santykį su juosta, kuriame atsiskleidžia estetinė ir simbolinė pasaulėjauta, subtilus, pakylėtas požiūris į sukurto tekstilės dirbinio paskirtį ir tolimesnį vaidmenį naujo juostos šeimininko gyvenime.

Parodos kuratorė Inga Nėnienė

Nuotraukoje (viršuje) – Irenos Balčienės juostos

Atnaujinta 2021 05 17

Atnaujinta 2021 05 17