Konkursas „Tramtatulis – 2021“ Kauno ratas

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS ATLIKĖJŲ – KONKURSAS „TRAMTATULIS – 2021“

Kauno ratas (turas)

Konkursas skiriamas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti.

Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso tikslas – skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus).

Kviečiame dalyvauti Kauno miesto 3-6 m. vaikus ir 7-19 m. moksleivius konkurso Kauno rate. Norintys dalyvauti privalo iki 2021 m. balandžio 19 d. užpildyti elektroninę paraiškos formą   Tramtatulis-2021 dalyvio paraiška  ir joje įkelti vaizdo įrašus (reikalavimai vaizdo įrašams žr. žemiau).

Atlikėjų pasirodymų filmavimo sąlygos (reikalavimai filmuotai medžiagai)

  1. Jei filmuojama mobiliuoju telefonu, jis turi būti laikomas horizontaliai, patartina naudoti stovą, jei jo nėra, telefonas turi būti stabiliai atremtas;
  2. Filmavimo aplinka turi būti tinkamai apšviesta (šviesos šaltinis nukreiptas į veidą), tyli, fonas – kuklus (lygi siena ir pan.);
  3. Filmavimo pradžia: 2–3 sekundės tylos, tuomet dalyvis turi prisistatyti, pasakydamas vardą, pavardę, iš kur jis, kam atstovauja;
  4. Privalu laikytis vidutinio filmavimo atstumo – 1,5–2 m nuo filmuojamo objekto (filmuojant per arti arba per toli nukenčia garso kokybė);
  5. Kiekvienas atliekamas kūrinys filmuojamas ir išsaugomas atskirai, kad prireikus ką nors pakeisti ar perfilmuoti būtų paprasčiau.

Konkurso laikas: užsiregistravusių dalyvių vaizdo įrašai nuo 2021 m. gegužės  3 d. skelbiami Kauno tautinės kultūros centro internetinėje svetainėje ktkc.lt, YouTube paskyroje „KTKC gyvai“ ir Facebook’0 paskyroje „Kauno Tautinės Kultūros Centras“.

2021 m. gegužės 17 d.  bus paskelbti laureatai Centro internetinėje svetainėje www.ktkc.lt.

Tramtatulis_2021_nuostatai

Tramtatulis_2021_nuostatai-PDF 

  • Konkurso filmuota medžiaga ir nuotraukos viešinamos interneto portaluose, socialinėse paskyrose, žiniasklaidoje ir kitoje viešoje erdvėje
  • Prašome užpildyti elektroninę sutikimo formą (mokytojas / pilnametis asmuo / grupės dalyvis / nepilnamečio dalyvio tėvai) dėl asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo, filmavimo, fotografavimo, vaizdo medžiagos viešinimo https://forms.gle/xDsTxP9j23pUMmFAA.  Arba įkelti popierinio sutikimo skenuotą, fotografuotą dokumento variantą elektroninėje paraiškoje  Priedas Nr. 2

Pastaba: atrinkti Kauno rato laureatai privalo pateikti dalyvio ir mokytojo sutikimą LNKC dėl asmens duomenų skelbimo, filmavimo, fotografavimo nacionaliniame rate (Priedas Nr 1). Atsiųsti el.paštu tramtatulis.kauno@gmail.com iki gegužės 28 d.  

Konkurso organizatoriai – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras.

Partneriai – Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.

Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 673 29 769 (kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Vaidą Kasparavičienę).

Atnaujinta 2021 03 05