Paslaugos nuo gegužės 25 d.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų gegužės 15 d. įsakymu Nr. (33.200) 2-1664 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo nuo 2020 m. gegužės 18 d.“ informuojame, kad Kauno tautinės kultūros centras nuo 2020 m. gegužės 25 d.  paslaugas teikia mišriuoju būdu

                                                                                                                             Administracija

KTKC paslaugų teikimo mišriuoju būdu tvarkos aprašas

 

Jeigu Jums kiltų klausimų, skambinkite tel. +370 679 36 796 – direktorė Vilija Kepežinskienė