Mokytojo dienos sveikinimas

„Daugiau laimės esti, kai galima daugiau duoti, nei daugiau imti“

Juozas Tumas-Vaižgantas