Mokymai sausio mėnesį, 2019

Mokymai jaunimui ir suaugusiems ,,Kūrybos džiaugsmai“

KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180). Veda Dalia Žiurkelienė.

Sausio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. 18 val.

 

Mokymai jaunimui ir suaugusiems „Vakarojimai seklyčioje“

Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18). Veda Daiva Vainauskienė.

Sausio 8 d., 15 d., 22 d., 29 d. 18 val.

 

Tapybos mokymai jaunimui ir suaugusiems ,,Prie molberto“

Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18). Veda Gvidas Latakas.

Sausio 3 d., 18 val. – Trijų karalių tema.

Sausio 10 d., 17 d., 18 val. – „Žiemos peizažas“.

Sausio 24 d., 31 d.  18 val. – Pusiaužiemis lietuvių tradicijoje. Lokio tema.

PASLAUGOS:
Edukacinis užsiėmimas (1 val.) vaikams– 0,58 Eur, suaugusiems–3,48 Eur, pensininkams, studentams–1,74 Eur
Paskaita: suaugusiems–2,32 Eur, pensininkams, studentams–1,16 Eur, vaikams–0,87 Eur

 

Atnaujinta 2019 02 01