Dėl mokesčio už paslaugas pakeitimo

DĖMESIO!

ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDIS KEIČIAMAS NUO 2018 M. SAUSIO 1 D. REMIANTIS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMU NR.T-571 „DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-461 „DĖL ATLYGINIMO UŽ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TEIKIAMĄ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ BEI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Pačiau: http://ktkc.lt/veikla-ir-dokumentai/teisine-informacija/