Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada Kaune!

Kviečiame Kauno miesto moksleivius dalyvauti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje!

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmasis etapas Kaune vyks
2018 m. gruodžio 12 d. 14 val. Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18.

Olimpiados tikslas – ugdyti brandžią, visapusiškai išprususią, tautiškai ir pilietiškai susivokusią asmenybę, gebančią puoselėti, saugoti, išreikšti ir perduoti kitiems prigimtines (etnines) ir pasaulio kultūrų vertybes.
Olimpiadoje gali dalyvauti visų tipų Kauno miesto mokyklų 6-12 klasių mokiniai.
Iš vienos mokyklos gali dalyvauti 1-3 mokiniai.

Etninės kultūros olimpiados nuostatai
Olimpiados Priedas Nr 2
Registracija į olimpiadą vykdoma e. paštu: kasparaviciene. vaida@gmail.com iki 2018 m.gruodžio 7 d., užpildant paraiškos formą (žr. priedą Nr 2)

Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados pirmąjį etapą organizuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno tautinės kultūros centras, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

Atnaujinta 2018 11 23