PRANEŠIMAS APIE KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO „VILKOLAKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

PRANEŠIMAS APIE KAUNO VAIKŲ IR JAUNIMO TEATRO „VILKOLAKIS“ REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis reorganizavimo“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ (kodas 191830081) būtų reorganizuota, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno tautinės kultūros centro (kodas 195470830).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

Reorganizuojamas juridinis asmuo – Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Kovo 11-tosios g. 108, LT-49368 Kaunas, įstaigos kodas – 191830081. Duomenys apie Kauno vaikų ir jaunimo teatrą „Vilkolakis“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1992 m. spalio 29 diena.

Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno tautinės kultūros centras yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 18, LT-44275 Kaunas, įstaigos kodas – 195470830. Duomenys apie Kauno tautinės kultūros centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 2002 m. sausio 23 diena.

Reorganizavimo būdas:

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno tautinės kultūros centro, kuriam pereina visos Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ teisės ir pareigos.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančio Kauno tautinės kultūros centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ reorganizuojamas iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

Kauno vaikų ir jaunimo teatras „Vilkolakis“ baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ išregistravimo) perduodamos nuo Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno vaikų ir jaunimo teatro „Vilkolakis“ reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno tautinės kultūros centro nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. Kauno vaikų ir jaunimo teatre „Vilkolakis“ (Kovo 11-tosios g. 108, tel. 8 (37) 313713) I-IV nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val.; V nuo 9 iki 15 val. ir Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18, tel. 8 (37) 407134) ) I-IV nuo 9 iki 16 val.; V nuo 9 iki 15 val. Už informacijos suteikimą atsakingi asmenys: Kauno tautinės kultūros centre – Ieva Blauzdžiūnaitė, raštvedė, tel.8 673 27675, Kauno vaikų ir jaunimo teatre „Vilkolakis“ – Dalia Urbonienė, raštvedė, tel. 8 686 22301.

Reorganizavimo aprašas

Atnaujinta 2018 02 27