Pasitinkame KOVO 11-ąją

Kovo 7 d., trečiadienį, 18 val. Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18, buvo skaitoma paskaita ,,DVIDEŠIMT DU METAI LAISVĖS – PRIEŠKARIO IR DABARTIES LIETUVA. KOVO MĖNESIO KALENDORIUS“. Lektorius Aleksandras Žarskus.

Kovo 8 d., ketvirtadienis, 18 val. Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180, vyko susitikimas su svetainės „Žalia žolė“ nariais, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Buvo pristatyta Laumelės kūryba. Dalyvavo Laima Žėkaitė (Laumelė), Milda Krasauskienė (Juozapava), Viktoras Žilinskas (Medis), Birutė ir Vladas Vaitkevičiai, Vincas Bundza. Vedė bardas Algirdas Svidinskas (Azaras).

Kovo 9 d., penktadienį, 13 val. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje, Miško g. 1, vyko KTKC vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ koncertas „TĖVIŠKĖLE, TU ŠVIESI“. Meno vadovė Ilona Jakštytė.

Atnaujinta 2018 08 14