Simbolio prasmė parnešimai

2010 Rugsėjo 28 d. 14 val.

SEMINARAS

SIMBOLIO PRASMĖ IR RAIŠKA ŠIUOLAIKINĖJE KULTŪROJE

Pranešimai:

„Simboliai lietuvių liaudies šventėse ir papročiuose“.
Aleksandras ŽARSKUS, KTKC lektorius.

„Baltiškas kalendorius šiuolaikiniame kontekste“.
Jonas MISEVIČIUS, VDU ,,Rasos“ gimnazijos etninės kultūros mokytojas metodininkas.

,,Vilko ir meškos simboliai šeimos papročiuose“.
Dr. Rasa RAČIŪNAITĖ-PAŪŽUOLIENĖ, VDU Etnologijos ir folkloristikos katedros docentė.

,,Simbolio reikšmė baldų puošyboje XV-XIX a.“
Živilė DAPŠAUSKAITĖ, VDU Etnologijos ir folkloristikos katedra, etnologė.

„Gyvybės medžio samprata ir raiška lietuvių karpiniuose“.
Eglė VINDAŠIENĖ, KTKC metodininkė, mokytoja ekspertė, tautodailininkė.

„Mitologinė simbolika lietuvių liaudies dailėje”.
Dr. Vytautas TUMĖNAS, Humanitarinių mokslų daktaras.

Atnaujinta 2021 05 26