Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Kauno miesto administracijos direktoriaus įsakymas dėl programų akreditacijos 2018 m.

Higienos normos

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

Valstybinė švietimo strategija 2013-2022

​Sprendimas dėl ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo švietimo įstaigas tvarko aprašo patvirtinimo 2012-06-28 Nr. T-353

Ugdytinių priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas ​neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas 2012-06-28 Nr. T-353

Neformalusis ugdymas Kaunas

Švietimo ir mokslo ministerija Neformalusis ugdymas

Mokesčiai už paslaugas:

Sprendimas (2022-02-01 Nr.  T-18) Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų teikiamų papildomų paslaugų įkainių nustatymo

Dėl NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutarčių galiojimo termino

  Dėl atlyginimo už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamą neformalųjį švietimą Sprendimas 2021-09-14 sprendimo Nr. T-381

2021-09-14 sprendimo Nr. T-381 Mokesčio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas 

Įkainiai (2021-09-14 sprendimo Nr. T-381 priedas)

 

Atnaujinta 2022 02 03