Finansinių ataskaitų rinkiniai

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir aiškinamasis raštas

2014 metų 1 ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2014 metų 1 pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos
2014 metų 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2015 metų 1 ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2015 metų 1 pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos
2015 metų 9 mėnesių tarpinės finansinės ataskaitos
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys
2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 metų 1 ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2016 metų 2 ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2016 metų 3 ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos
2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Atnaujinta 2019 05 23