Biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA I

2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS I
2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS II
2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO METINĖ ATASKAITA 


2018 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2018 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita birželio 30 d.
2018 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita rugsėjo 30 d
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2017 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2017 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d.
2017 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d.
2017 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d.

2016 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2016 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d.
2016 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d.
2016 metų 4 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d.


 

2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 1 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 3 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 4 ketvirčio ataskaita

2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biužetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita

2016 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos


2016 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų  sumų ataskaita
2018 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

 

Atnaujinta 2020 04 23