Biudžeto vykdymo ataskaitos

2013 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2014 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2014 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2014 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2014 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2015 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2015 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2015 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita
2015 metų 4 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita

2016 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2016 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d.
2016 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d.
2016 metų 4 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d.

2017 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2017 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d.
2017 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d.
2017 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d.

2018 metų 1 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.
2018 metų 2 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita birželio 30 d.
2018 metų 3 ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaita rugsėjo 30 d.
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d.

2015 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2016 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaitos

2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ketvirtinė ataskaita
2017 m. Biužetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti metinė ataskaita

2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 1 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 3 ketvirčio ataskaita
2018 m. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 4 ketvirčio ataskaita

2019 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 1 ketvirčio ataskaita  Aiškinamasis raštas

2015 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2016 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2017 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 2 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų  sumų ataskaita
2018 metų 3 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2018 metų 4 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2019 metų 1 ketvirčio Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 

 

Atnaujinta 2019 05 02