Už girių girių

Tradicinis advento koncertas „Už girių girių“

Advento metu reikia pabūti vienumoje su savimi, tam kad galėtume atsigręžti į save, priimti aplinkinių skleidžiamą šviesą į savo širdis. Tam labai tinka mūsų centro organizuojamas tradicinis advento koncertas ,,Už girių girių”, kuris kiekvienais metais gruodžio mėn. vyksta Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje, kurioje būna aukojamos Šv. mišios.

Kauno tautinės kultūros centro mokytojai, vaikai ir jų šeimų nariai atlieka apeigas, neša šventas atnašas: duoną – namų ir šeimos simbolį, ugnį – šviesos ir gėrio ženklą, gėles – meilės ir džiaugsmo simbolį. Po mišių, po bažnyčios skliautais, skamba santūrios, bet iškilios giesmės ir muzika, kuriomis dalinasi Kauno ir Kauno r. folkloro ansambliai. Koncerto jaukumu dalinasi Kauno miesto bendruomenė.

„Už girių girių“ koncerto metu atliekami pasirinktinai: žiemos, advento, Kalėdų dainas ar dainą ir ratelį ar giesmę.

Atnaujinta 2018 02 23