Teatro pradžiamokslio studija „TeATRAS“ (6-7 m.)

Mokytoja
Daiva Stasiulevičienė

El. pašto adresas
daiva.stasiuleviciene@ktkc.lt

Telefono numeris
861829366

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis. Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose 1990 m. įgyta kultūros švietimo darbuotojo, dramos kolektyvo režisieriaus specialybė. 2000m. suteikta papildomo ugdymo teatru pedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija.

Programa skirta 6-7 metų vaikų kūrybiškumo ugdymui ir savęs pažinimui. Studijoje vaikai bus ugdomi kaip teatro kūrėjai, teatro žiūrovai ir kultūros proceso dalyviai.
Užsiėmimą sudaro dvi dalys: aktorinė (kolektyvinė) ir scenografijos (individualus darbas). Aktorinių užsiėmimų metu kompleksiškai lavinami ritmikos, klausos, bendravimo įgūdžiai. Mokoma taisyklingo kvėpavimo ir garsų formavimo, lietuvių kalbos, dainavimo. Supažindinama su išraiškos šokio ir sceninio judesio pagrindais. Metų veiklos rezultatas – organiška įsisavintų elementų meninė jungtis. Scenografijos darbų užsiėmimuose supažindinama su geometrinėmis formomis ir jų jungtimis, kompozicija ir išsidėstymu erdvėje, spalvų gama ir jų deriniais, medžiagų faktūra ir jų panaudojimo galimybėmis įvairia atlikimo technika. Vaikai turės galimybę įgytus kūrybinės saviraiškos gebėjimus atskleisti dalyvaudami Centro, miesto organizuojamuose renginiuose, kalendorinių švenčių metu, edukacijose, teatro studijų programų integruotuose užsiėmimuose ir pan.

Specialaus pasirengimo nereikia

Atnaujinta 2021 03 16